عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������-�������� ����������
تعداد مقالات: 31

1 Phaeoacremonium subulatum به عنوان گونه ای جدید از Togniniaceae برای میکوبیوتای ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کاظم زاده*؛ حمید محمدی؛ سید اکبر خداپرست
مشاهده مقاله

2 اولین گزارش از Phaeoacremonium venezuelense و Neoscytalidium hyalinum از درخت اسکنبیل (Calligonum amoenum) درایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سجاد نظم الدینی؛ حمید محمدی؛ محمد کاظم زاده*
مشاهده مقاله

3 اولین گزارش از جنس Erysiphe corylacearum بر روی فندق از ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن تربتی ایلخچی*
مشاهده مقاله

4 اولین گزارش از گونه‌های Allophoma zantedeschiae و Didymella pomorum روی میوه گوجه‌فرنگی در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام امیردهی*؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

5 اولین گزارش زنگ روی برگ های کاج اِلدار Pinus eldarica
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا شریفی نظام آباد*؛ بیژن آقاپور؛ مهرداد عباسی
مشاهده مقاله

6 اولین گزارش قارچ Pilidium lythri بر روی زغال اخته از ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن تربتی ایلخچی*
مشاهده مقاله

7 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد گیاه (PGPR) بر روی صفات کلروفیل و قطر ساقۀ پسته در یک خاک شور
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلال غلام نژاد*؛ مرضیه زینلی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری؛ جاسم زارع دوبانی
مشاهده مقاله

8 بررسی فعالیت های ضد میکروبی و ضد تکثیر سلولی و شناسایی متابولیت های ثانویه از قارچ های اندروفاتی Myrothecium inundatum و Paramyrothecium nigrum جدا شده از گیاهان Apocynaceae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سحر لیلایی*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

9 تنوع گونه های Fusarium توکسین زای جدا شده از ذرت در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم فلاحی*؛ حسین صارمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما
مشاهده مقاله

10 جداسازی و شناسایی چند گونه تریکودرما از خاک مناطق مختلف استان لرستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا خوش گونه*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

11 جداسازی و شناسایی متابولیتهای با خاصیت ضد میکروبی و ضدسرطانی از قارچ بیمارگر گیاهی Cytospora sp.
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل نرمانی*؛ رمی برتراند تپونو؛ مهدی ارزنلو؛ اسدالله بابای اهری؛ مارک استادلر
مشاهده مقاله

12 شناسایی برخی قارچ‌های اندوفیت درختان لرگ به کمک آنالیز توالی نواحی فاصله ساز ریبوزومی(ITS-rDNA)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرحناز رسولی میانکوه*؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت الله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله

13 شناسایی قارچهای اریزیفالز از درختان و درختچه‌های جنگلی استان لرستان و معرفی میزبانهای جدید برای این قارچها
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
کرم سپه وند*؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر
مشاهده مقاله

14 شناسایی قارچ‌های اندوفیت گیاهان Glaucium fimbrilligerum، Chelidonium majusو Papaver macrostomum از تیره خشخاش در استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
یاسمن تاجیک غریبی*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

15 شناسایی قارچ‌های همراه با نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در استان آذربایجان شرقی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ائلناز کریم پور*؛ غلامرضا نیکنام؛ مهدی ارزنلو؛ سیما خدایی
مشاهده مقاله

16 شناسایی گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا، اندوفیت گیاهان فلفل در استان آذربایجان‌غربی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم عبداله زاده*؛ یوبرت قوستا؛ مسعود ابرین‌بنا
مشاهده مقاله

17 شناسایی گونه‌های سرکوسپورای مرتبط با بیماری نوظهور لکه برگی سرکوسپورایی لوبیا در استان گیلان بر اساس فیلوژنی چندژنی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مونس بخشی*
مشاهده مقاله

18 شناسایی مولکولی قارچ‌های اندوفیت از سه گونه گیاه دارویی Papaver spp. ‬‏ از تیره خشخاش
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
یاسمن تاجیک غریبی؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

19 فراوانی تیپ‌های آمیزشی و وضعیت باروری جنسی Pyrenophora graminea، عامل بیماری لکه نواری جو در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیتا باباخانی*؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه
مشاهده مقاله

20 قارچ‎های اندوفیت همزیست با گیاه دارویی ‏Ferula flabelliloba‏ جمع آوری شده از ارتفاعات زشک استان ‏خراسان رضوی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا تازیک*؛ مهرداد ایرانشاهی؛ جیمز وایت
مشاهده مقاله

21 گزارش جدید از یک گونه Phytopythium برای فلور اوومیستی ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سودا رضایی*
مشاهده مقاله

22 گزارش هجده گونۀ جدید از قارچ‌های آگاریک برای مایکوبیوتای ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهام صیدمحمدی*؛ سعید عباسی؛ محمدرضا آصف
مشاهده مقاله

23 مطالعه ای بر تنوع قارچ‌های اندوفیت سرخدار در استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا احمدی*؛ رسول زارع
مشاهده مقاله

24 معرفی جنس جدیدی از تیره فئوسفریاسه همراه با لکه برگی گیاه هفت بند پیچکی (Fallopia convolvulus) براساس داده های ریخت شناختی و فیلوژنی چندژنی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مونس بخشی*؛ مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله

25 معرفی چند گونه جدید از قارچهای میکوریزی برای ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه*؛ رسول زارع؛ بیتا عسگری
مشاهده مقاله