عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������
تعداد مقالات: 6

1 ارائه روش ارزیابی پتانسیل آبی حوضه های آبخیز جهت مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی: منطقه ستن چای)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
عبداله حسین پور*؛ علی کلانتری اسکویی؛ داود نیک نژاد؛ شراره پورابراهیم آبادی؛ پویا حسین پور
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر بندهای کوتاه رسوبگیر در کاهش دبی پیک سیلاب درحوزه آبخیز آبش احمد
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کریم مهرورز مغانلو*؛ شاهرخ محسنی
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیر کولاک و تجمع توده برف برفرسایش کناری رودخانه
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کریم مهرورز مغانلو*؛ شاهرخ محسنی؛ علی کلانتری اسکویی؛ عبداله حسین پور؛ کامران آقامحمدی؛ محمد خانی چایکندی
مشاهده مقاله

4 بررسی منابع اراضی جهت برنامه ریزی درحوزه آبخیز ارسباران( مطالعه موردی :حوزه آبخیز ستن چای)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد خانی چایکندی*؛ رسول رنگ آوران؛ منوچهر خانبابائی
مشاهده مقاله

5 شبیه‌سازی اثرات تغییر کاربری اراضی، بر فرسایش و رسوب، با استفاده از مدل ژئویپ مطالعه موردی حوضه سوتن چای آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سیدرضا ستاری اقبالی*؛ جمشید یار احمدی؛ کامران آقامحمدی
مشاهده مقاله

6 مدیریت نزولات آسمانی با استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال انگور (مطالعه موردی روستای داراناب ارسباران)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمدابراهیم صادق زاده*؛ محمد خانی چایکندی
مشاهده مقاله