عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ���������� ��������������� ���� ���������� ���� ������������������� ���� ������ �� �������� ����������
تعداد مقالات: 8

1 ارزیابی آبخوان‌های مشترک واقع در مرز شرقی کشور از نظر تغییرات کمی و کیفی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمزه نور*؛ علی باقریان کلات؛ سید حسین رجائی؛ رضا واحدی؛ حبیب اله بیگی؛ ریابه شمشیری نصرآباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.9 K)

2 اصلاح الگوی مصرف آب در مزرعه با توجه به بحران کم آبی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
نجمه حاج سیدعلی خانی*؛ پیمان معدنچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.33 K)

3 بررسی استفاده از ورقه MDF بر کاهش تبخیر مخازن ذخیره‌ای آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمیدرضا قزوینیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

4 تحلیل توام بارش و تبخیر- تعرق با استفاده از توابع مفصل در ایستگاه همدید مشهد
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
شقایق گلی*؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد قبائی سوق؛ بیژن قهرمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (674.1 K)

5 لزوم توجه به مدیریت باران در منشاء
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
جواد طباطبایی یزدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.29 K)

6 نقش اقدامات آبخیزداری در استحصال آب و کاهش بحران کم‌آبی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
داود نیک کامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.51 K)

7 نقش بارش و عوامل اقلیمی در تامین منابع آب استان گیلان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علیرضا قدرتی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.37 K)

8 نقش تغییر کاربری جنگلهای زاگرس در تشدید سیل، کم آبی، رسوب و بیابانزایی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مسیب حشمتی*؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب خدری؛ یحیی پرویزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (610.83 K)