عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ���������������� �������������� �� ����������������������� ��������������������� ���������� ���� ������������������� ����������
تعداد مقالات: 8

1 اثرات اقتصادی خشکسالی بر درآمد کشاورزان دیم کار (گندم و جو) در شهرستان خرم آباد
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.61 K)

2 ارزیابی اقتصادی طرح استحصال سیلاب‌های رودخانه کرج به‌منظور تغذیه سفره آب زیرزمینی در منطقه دشت شهریار
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سیداحمد حسینی*؛ محمدرضا غریب رضا؛ محمودرضا طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.17 K)

3 استحصال آب باران ضرورت تامین پایدار آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید محمد تاج بخش*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.06 K)

4 بررسی دلایل استقبال/ عدم استقبال دامداران به استفاده از آب باران برای تأمین آب شرب دام از دید کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی دشت آق‌قلا)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
هسل پوری*؛ واحدبردی شیخ؛ حسن یگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.77 K)

5 بررسی دلایل استقبال/ عدم استقبال دامداران نسبت به استحصال آب باران (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی شمال دشت آق‌قلا)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
هسل پوری*؛ واحدبردی شیخ؛ حسن یگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.51 K)

6 تحلیل اقتصادی برداشت آب باران در ساختمانهای مسکونی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
کاوه جمالی*؛ بنفشه زهرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.04 K)

7 تحلیل بوم‌شناختی مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران با استفاده از الگوی POET
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مریم نیسی؛ مسعود بیژنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.08 K)

8 سطوح آبگیر باران، اسناد بالادستی، ضوابط و معیارها
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
پرویز گرشاسبی*؛ میثم گرشاسبی؛ علی شریفی شلمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.84 K)