عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ����������������������� �������� ���������� ���������� ���� ���������� ���� �� ������ ���� ���������� ���� ���������� ������������������� ������ �� �������� �� �������� ������������ �� ��������
تعداد مقالات: 4

1 بانکت سامانه‌ ذخیره نزولات موثر در حفظ رطوبت خاک در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدامین سلطانی پور*؛ رحمان اسدپور؛ ابراهیم جعفری تختی؛ مصطفی کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.9 K)

2 توسعه محیط زیست با استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
ضیاءالدین شعاعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

3 شناخت گیاهان حفاظتی در سطوح شیب دار سازندهای مارنی (مطالعه موردی مناطق مارنی بازرجان تفرش)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حشمت اله آقارضی*؛ حمیدرضا میرداودی؛ حمید رضا پیروان؛ علی اکبر داودی‌راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.9 K)

4 شناسایی پتانسیل ایجاد رواناب به‌منظور تثبیت کانون فرسایش بادی و گرد و غبار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کهنک غرب سیستان)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
منصور جهان تیغ*؛ معین جهان تیغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.99 K)