عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������ �������� ���������� ���������� ���� �������������� ���� ���������� ���������� �� �������������� ���� ���������� ���� ���������� �������� �� �������� ������������ ����������������������
تعداد مقالات: 8

1 ارتباط احتمال فراوانی شاخص خشکسالی SPI با ارتفاع در استان لرستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
باقر قرمزچشمه*؛ طاهره سادات میرمحمدحسینی؛ سید عباس حسینی؛ احمد شرافتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.62 K)

2 ارزیابی آب‌سبز سطوح‌آبگیر در سطح حوزه‌آبخیز با تلفیق سنجش از دور راهکاری جهت ذخیره آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی آزاده دل*؛ رضا خیری؛ سعید خضرلو؛ حبیب نظرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

3 بررسی اثر متغیرهای اقلیمی (بارندگی، دما و فشار) بر روی وقوع ریزگردهای غرب کشور
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علیرضا سپه وند*؛ فرناز الماسیان؛ مهران زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.63 K)

4 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه‌آبخیز رودخانه صوفی‌چای در استان آذربایجان شرقی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
قباد رستمی زاد*؛ جمشید یاراحمدی؛ زهرا خان بابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (771.83 K)

5 بررسی روند سرعت باد و فراوانی وقوع گردوغبار (مطالعه موردی: استان‌های لرستان و کرمانشاه)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علیرضا سپه وند*؛ مهران زند؛ فرناز الماسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.91 K)

6 تعیین پارامترهای اقلیمی موثر بر آبدهی سراب های کارستی شهرخرم آباد و بررسی روند تغییر اقلیم این شهرستان طی سالهای آتی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهران زند*؛ هنگامه شیراوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.97 K)

7 عملکرد بندهای کنترل سیل اصلاحی بر تغییر پوشش گیاهی و ذخیره کربن خاک در استان کرمانشاه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمد قیطوری*؛ مسیب حشمتی؛ یحیی پرویزی؛ محمود عرب خدری؛ محمودرضا طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.61 K)

8 مقایسه سطوح آبگیر باران و عرصه طبیعی در جمع آوری رواناب در راستای کمک به حفظ پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدرضا فاضل پور؛ علی بمان میرجلیلی*؛ جلال برخورداری؛ صدیقه زارع کیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.33 K)