عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ �� ���������������� ��������������������� ���� ������������ ���������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 5

1 بررسی رابطه جریان کم 30 روزه با عوامل مورفومتری (مطالعه موردی: حوضه کرخه)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
باقر قرمزچشمه*؛ مرضیه حاجی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (699.29 K)

2 بند خاکی کوتاه، سامانه ای برای افزایش آب زیرزمینی در مناطق خشک
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
نجمه حاج سیدعلی خانی*؛ علی جان آبکار؛ فریدون سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.92 K)

3 ساماندهی خشکه‌رودها و برکه‌های باران، روش‌ سنتی استحصال آب در جنوب کشور
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدرضا غریب رضا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.34 K)

4 ضرورت ساماندهی کانال‌های متروک رودخانه‌ای به منظورتقویت سطوح آبگیر باران در کانون‌ گرد و غبار جنوب‌غرب استان خوزستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
فاضل ایرانمنش*؛ امیرحسین چرخابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

5 طرح الگویی ساماندهی خشکه‌رودها به‌منظور تقویت پایدار سطوح آبگیر باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی اکبر داودی‌راد*؛ محمدرضا غریب رضا؛ نادر قلی ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (841.76 K)