عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� �� ������������ ����������������� �������� �� �������� �������������� ���� ���������� �� ���������� ����������
تعداد مقالات: 16

1 اجرای موفق الگوی بومی در مدیریت سیلاب در استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید چوپانی*؛ ابوالقاسم حسین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (811.5 K)

2 احیاء و ترویج روشهای سنتی بهره برداری از سیلاب در بلوچستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمید حسینی مرندی*؛ محمود عرب خدری؛ حبیب اله خوبفکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.87 K)

3 استحصال آب باران درمناطق خشک ونیمه خشک از دیرباز تا امروز
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی آزاده دل*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.59 K)

4 بررسی روش‌های نوین در هدایت و استحصال آب باران در منطقه‌ی فریدونشهر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
جلیل عمادی؛ مسعود نصری؛ یوسف مرادی شاهقریه؛ کاظم گمار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

5 بررسی کارایی سامانه های آبگیر باران در خشکه رود وردیج استان تهران با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهدی رحمانی جوینانی*؛ فرود شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

6 بررسی نقش گوراب ها در تأمین آب روستاهای واقع در کانون های گرد و غبار خوزستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
فریدون سلیمانی*؛ محمود عرب خدری؛ آرام صامت زاده؛ فریبرز سوزن گر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (946.89 K)

7 پیتینگ سامانه‌ ذخیره نزولات موثر بر حفظ رطوبت خاک در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدامین سلطانی پور*؛ ابراهیم جعفری تختی؛ رحمان اسدپور؛ مصطفی کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (637.55 K)

8 تحلیل اجزای محدود سدهای زیر زمینی با لایه آب بند GCL (مطالعه موردی : سد زیر زمینی توچاهی شهرستان دامغان)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
رحمان شریفی*؛ سیدحسین میرسید؛ حبیب اله مهدوی وفا؛ عزیز درویشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.56 K)

9 تصاویر ماهواره ای راهکاری موثر جهت برآورد بارش و لزوم توجه به استحصال آن
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی آزاده دل*؛ پیام مرادی؛ ناصر امید؛ حبیب نظرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (467.31 K)

10 چالشها و راهکار‌ها استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک (شهرستان سبزوار)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مصطفی دستورانی*؛ قاسم ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.02 K)

11 روش‌های استحصال نزولات جوی در ایستگاه تحقیقاتی تیکمه‌داش
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
احد حبیب زاده*؛ محمدابراهیم صادق زاده؛ جمشید یاراحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (757.04 K)

12 سد زیرزمینی روشی مناسب در تامین آب برای نواحی کوهستانی فاقد منابع آبی پایدار
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علیرضا مجیدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.63 K)

13 مروری بر روشهای استحصال آب باران از رطوبت هوا( شبنم و مه)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
زهره شیبانی‌زاده*؛ سید حسین رجائی؛ علی واحدی طرقی؛ علی باقریان کلات؛ رضا صدیق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.21 K)

14 معرفی دانش بومی آبخیزداری و آبخوانداری در کشور ( مطالعه موردی استان هرمزگان )
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهدی شفقتی*؛ ابوالقاسم حسین پور؛ سمیه نصراللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (831.45 K)

15 مقایسه دو روش آبیاری قطره‌ای و لوله مدفون در صرفه‌جویی آب و کاهش تبخیر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
منصور جهان تیغ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.17 K)

16 نقش سامانه‌ ذخیره نزولات چاله فلسی در حفظ رطوبت خاک در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدامین سلطانی پور*؛ رضا باقری؛ مصطفی کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.16 K)