عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ����������������������� �������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� �������������� �� ���������� �������������� ������������ �������� �� ������������ ������
تعداد مقالات: 14

1 استحصال آب باران از سطوح غیرقابل نفوذ مصنوعی در استان آذربایجان‌شرقی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
داود نیک نژاد*؛ باقر قرمزچشمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

2 اهمیت سامانه‌های آبگیر استحصال آب باران در توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محسن باقری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.03 K)

3 بررسی تامین نیاز آبی گیاه زیتون از طریق استحصال آب باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجید خزایی*؛ عبدال شهریور؛ بیژن کاووسی؛ عیسی اسدی؛ ایمان صالح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (531.5 K)

4 تأثیر سامانه های سطوح آبگیر باران و فیلتر سنگریزه‌ای در افزایش و ماندگاری رطوبت خاک در محیط ریشه و رشد نهال بادام
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدابراهیم صادق زاده*؛ جمشید یاراحمدی؛ احد حبیب زاده؛ کریم مهرورز مغانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.96 K)

5 تاثیر سامانه های سطوح آبگیر در استقرار و رشد درختان مثمره
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
احمد نجفی ایگدیر*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ منصور مهدیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (749.03 K)

6 تامین آب آبیاری درختان پسته با استفاده از استحصال نزولات جوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
جمشید یاراحمدی*؛ مالک رفیعی؛ رحیم کوشایان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

7 تعیین موثرترین سامانه‌ی سطوح آبگیر مدیریت شده بر میزان فتوسنتز در نهال بادام
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.73 K)

8 توسعه باغات فندق در اراضی شیبدار با کاربرد سامانه‌‌های سطوح آبگیر باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
کورش کمالی*؛ داود جوادی؛ اصغر پورقاسم؛ علیرضا قدرتی؛ علی آجیلی لاهیجی؛ شهریار صبح زاهدی؛ مسعود علیدوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.26 K)

9 سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده و نهال‌های مثمر، راهبردها و چالش‌های پژوهشی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.95 K)

10 کارایی ابرجاذب‌ها در تأمین رطوبت خاک و افزایش بهره‌وری آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سمانه اروندی*؛ فرود شریفی؛ علی شاهنظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.82 K)

11 کاربرد سامانه های سطوح آبگیر باران در تولید محصول بادام دیم
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمد نکویی مهر*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.81 K)

12 کاشت گل محمدی در اراضی شیب دارشهرستان خنداب با تأکید بر جمع آوری آب باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حشمت اله آقارضی*؛ راشین پورمتین؛ امیر مرادی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.43 K)

13 کنترل فرسایش و بهبود کیفیت خاک دیمزار کم‌بازده با احداث باغات بادام با استفاده از سامانه استحصال آب‌های سطحی و زیرقشری
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
یحیی پرویزی*؛ مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب خدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.67 K)

14 نقش بارش و مساحت ریزحوضه بر استحصال آب باران در فصول مختلف سال (مطالعه موردی: منطقه طالقان)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجید آخشی*؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ نجمه یرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.89 K)