عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� ���� ���������� ���� ���������� �������������� ���������� �� ��������
تعداد مقالات: 9

1 ارزیابی پتانسیل ذخیره‌سازی آب سامانه جمع‌آوری آب باران: یک مطالعه‌ی میدانی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
اویس ملائی خلیلی ها*؛ مهدی کوچک زاده؛ فرشته حقیقی فشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.1 K)

2 ارزیابی عملکرد سامانه‌های جمع‌آوری آب باران در کرج
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
هادی شوکتی*؛ مهدی کوچک زاده؛ علی اکبر نوروزی؛ سینا اصولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.52 K)

3 امکان‌سنجی تامین آب از رطوبت هوا در استان بوشهر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
غلامرضا راهی*؛ عبدالنبی عبده کلاه چی؛ فاطمه توکلی راد؛ علی احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.38 K)

4 امکان‌سنجی روش‌های اجرایی و پیاده‌سازی سیستم رواناب سطحی در شهر چرمهین
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مسعود نصری؛ عبدالرسول مستاجران؛ محمدصالح ابراهیمی؛ شهاب ثابت راسخ؛ امیر قدیمی چرمهینی؛ کاظم گمار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.19 K)

5 بررسی کمی و کیفی آب قابل استحصال در منازل مسکونی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدتقی دستورانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.6 K)

6 راهکارهای نوین آبخیزداری شهری در استحصال آب و مدیریت سیلاب های شهری
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمد اکرامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.17 K)

7 سناریوهای طراحی در استحصال آب باران در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر کوشک)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مسعود نصری؛ محمد لطیفی؛ کاظم گمار*؛ مجید قربانی؛ منصور شیشه فروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (424.05 K)

8 طراحی منظر معابر شهری با استفاده بهینه از آب، مبتنی بر تکنیک های آبخیزداری شهری
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
فرشته نظری؛ محمد رضا طاهری*؛ جمال قدوسی؛ محسن کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (947.18 K)

9 ظرفیت سیستمهای سطوح آبگیر باران در حفاظت کیفی منابع آب و تأمین آب مصرفی شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
جهانگیر پرهمت*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.87 K)