عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� �������������� �� ������������ ��������������� �������������� ���� ����������
تعداد مقالات: 16

1 Recharge Assessment as Influenced by Floodwater Spreading in a Dry Region
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجتبی پاک پرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 اثر جمع آوری آب باران بر پوشش گیاهی مراتع اردکان استان یزد
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
صدیقه زارع کیا*؛ علی بمان میرجلیلی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدحسن احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.84 K)

3 اثر مواد آلی در نگهداشت رطوبت خاک در سطوح آبگیر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
عطا امینی؛ ناصح قادری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.9 K)

4 ارزیابی خاکریزها و حوضچه‌های تغذیه در پروژه‌های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید حسین رجائی*؛ حمزه نور؛ رضا صدیق؛ حسن سرباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

5 ارزیابی سدهای تغذیه‌ای در پروژه‌های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید حسین رجائی*؛ علی باقریان کلات؛ زهره شیبانی‌زاده؛ مصطفی یوسفی خضری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (749.69 K)

6 ارزیابی فنی سازه‎های پخش سیلاب گربایگان در سیلاب‎های فرین
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
غلامرضا قهاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.76 K)

7 استحصال نزولات جوی از طریق عملیات آبخیزداری و اثرات آن بر خاک و پوشش گیاهی ایستگاه خواجه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
کریم مهرورز مغانلو*؛ شاهرخ محسنی؛ محمدابراهیم صادق زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

8 استفاده از تورکینست در تغذیه چاه مادر قنات‌ها (مطالعه موردی حوزه آبخیز مشنق در شمال دریاچه ارومیه)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
احد حبیب زاده*؛ علیرضا مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.06 K)

9 الزامات و چالش های توسعه سامانه های سطوح آبگیر باران در ایران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
ابوالقاسم حسین پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.05 K)

10 بررسی تأثیر پروژه‌های پخش سیلاب بر نفوذپذیری سطحی خاک (مطالعه موردی: پخش سیلاب سی ریزی بافق)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدرضا فاضل پور*؛ محمدرضا آخوندی؛ حسن دشتی خویدکی؛ امیرمحمد آخوندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.72 K)

11 بررسی تاثیر سامانه‌ بندهای ابرویی بر حفظ رطوبت خاک در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدامین سلطانی پور*؛ مصطفی کمالی؛ رحمان اسدپور؛ ابراهیم جعفری تختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.82 K)

12 بررسی عملکرد بندهای کنترل سیل در ذخیره کربن آلی لایه زیرسطحی خاک در استان کرمانشاه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمد قیطوری*؛ مسیب حشمتی؛ یحیی پرویزی؛ محمود عرب خدری؛ محمودرضا طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.9 K)

13 تاثیر سامانه‌ ذخیره نزولات کنتور فارو بر حفظ رطوبت خاک در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدامین سلطانی پور*؛ ابراهیم جعفری تختی؛ رحمان اسدپور؛ مصطفی کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (529.6 K)

14 تاثیر سامانه های استحصال آب باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک عرصه‌های پخش سیلاب بر آبخوان اهرم استان بوشهر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی جعفری*؛ محمد روغنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.17 K)

15 سامانه‌های سطوح آبگیر باران و نقش آن در تغذیه آب‌های زیرزمینی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
احد حبیب زاده*؛ مالک رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.76 K)

16 کاربرد زغال زیستی در کاهش رواناب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
رضا بیات*؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی افروغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.82 K)