عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ��������
تعداد مقالات: 26

1 ارزیابی مدل ماشین بردار پشتیبان SVM در پیش بینی دبی جریان ماهانه رودخانه باراندوزچای ارومیه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سیدامین غیبی*؛ میرعلی محمدی؛ هیراد عبقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.26 K)

2 ارزیابی مقادیر دبی کل، دبی رواناب مستقیم و دبی پایه در حوزه ی آبخیز معرف امامه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محبوبه معتمدنیا*؛ سید مسعود سلیمان پور؛ علی محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.27 K)

3 انواع روش‌های استحصال آب باران با تأکید بر روش حوضه‌ جاده‌ای (Roadded Catchment)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محسن آرمین*؛ فاطمه طاعت پور؛ وجیهه قربان نیا خیبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (469.39 K)

4 بررسی اثرات فعالیت های آبخیزداری در پیشگیری و مهار سیل حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین در استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
ابراهیم جعفری تختی؛ نواب کوهپایه؛ ، علی بابایی؛ فریده عامری سیاهویی؛ مریم آتش دهقان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

5 بررسی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز شیرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
صمد شادفر*؛ عباس خیرخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.8 K)

6 بررسی تأثیر خشک‌سالی بر تولیدات دامی عشایر فارس
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجید صوفی*؛ سید مسعود سلیمان پور؛ زرین تاج بردبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.14 K)

7 بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر ماندگاری وضعیت خشکسالی در محدوده شش ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
منصوره غزنوی*؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد قبائی سوق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.64 K)

8 بررسی تاثیر مولفه‌های بارش بر شاخص جریان پایه در اقلیم‌های خشک و نیمه خشک
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
رحیم کاظمی*؛ باقر قرمزچشمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.14 K)

9 بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص درصد نرمال در استان فارس
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید مسعود سلیمان پور*؛ حمیدرضا قصابی عروجی؛ محبوبه معتمدنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (580.25 K)

10 بررسی شاخص‌های حدی بارش به عنوان نشانه تغییر اقلیم در استان مازندران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سجاد روزبه*؛ کاکا شاهدی؛ اعظم علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.62 MB)

11 بررسی و ارزیابی پتانسیل تولید رواناب از سطوح سازندهای حساس به فرسایش در حوزه آبخیز
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی باقریان کلات*؛ حمزه نور؛ سید حسین رجائی؛ رضا صدیق؛ زهره شیبانی زاده؛ محمد امامیان بلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.59 K)

12 بررسی و مقایسه فراوانی حوضه‌های با پتانسیل سیل‌خیزی در اقالیم مختلف ایران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
رحیم کاظمی*؛ جهانگیر پرهمت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.51 K)

13 بررسی و مقایسه میزان انطباق کاربری اراضی با شدت سیل‌خیزی حوضه‌ها در اقالیم مختلف
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
رحیم کاظمی*؛ فرود شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.63 K)

14 تحلیل روند خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در حوضه آبریز رودخانه الشتر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
آرین حیدری مطلق*؛ یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.14 K)

15 تحلیل روند سری‌های زمانی خشک‌سالی در ایستگاه‌های همدیدی استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهدی مکاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.32 K)

16 تصفیه پساب خاکستری؛ فناوری نوآورانه در مدیریت مصرف آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
فرخ آقایی؛ مجید ریاحی سامانی*؛ محمد مهدی امین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.66 K)

17 تعیین زمان مناسب برای اجرای پروژه‌های بارورسازی ابرها( مطالعه موردی استان یزد)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
معصومه محمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.11 K)

18 تغییرات تراز و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشتهای جنوب شرقی استان کردستان در سه دهه اخیر (سالهای 1366 تا 1395)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
شیرکو ابراهیمی محمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (645.12 K)

19 تغییر پذیری و روند ماهانه مساحت‏های تحت تاثیر خشکسالی- ترسالی در ایران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مصطفی کریمی*؛ مهناز جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

20 دستورالعمل‌ سیاست‌گذاری جنگل برای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید علمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.36 K)

21 روشها و مراحل پاسخ به تغییر اقلیم
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید علمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.28 K)

22 شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق ایران با استفاده از سنجش از دور
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمزه نور*؛ مهدی بروغنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.77 K)

23 عوامل تخریب رودخانه دینور و ارزیابی منابع آلودگی آب آن
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مسیب حشمتی*؛ محمد قیطوری؛ محمدرضا غریب رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.28 K)

24 کنترل آلاینده های موجود در رواناب با استفاده از گیاه وتیور و چمن بومی (بررسی نمونه‌ای: بخشی از اراضی کشاورزی دیم منطقه میاندرود شهرستان ساری)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
ایمان صالح*؛ عطاءاله کاویان؛ زینب جعفریان؛ محمود حبیب نژاد؛ مجید خزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.53 K)

25 مطالعه ژئوشیمیایی آبخوان کارستی آهک گوری در شمال بندرعباس (تاقدیس های خورگو و گنو)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمیدرضا معصومی*؛ محبوبه مداح رودان؛ مهران ساردویی؛ سمیرا سالاری تازیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)