عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = ���������� �������� ���������������� ������ �� �������� �� �������� �� ������ �������� �������� ����
تعداد مقالات: 18

1 ارزیابی قابلیت داده‌های طیفی در تشخیص گردوغبار با استفاده از مدل شبیه‌سازی‌شده DREAM (غرب و جنوب غرب ایران)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حمید رضا متین فر*؛ آذر فاریابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (916.63 K)

2 استفاده از تصاویر ماهواره ای در بررسی تغییرات غبار طی چهل سال اخیر در (شمال شرق، شرق ایران) و ارتباط آن با باد و پوشش گیاهی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
sajjadd jalil*؛ علی اکبر جمالی؛ علیرضا نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.72 K)

3 بررسی پدیده گرد و غبار و بادهای غبارزا در استان یزد
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
قاسم مرتضایی فریزهندی*؛ مریم میراکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.87 K)

4 بررسی روند تغییرات وقوع طوفان‌های گرد و غبار در ایران (1388-1399)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
ضیاءالدین شعاعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

5 بررسی روند خشکسالی‌های اخیر و تاثیر آن بر وقوع پدیده گرد و غبار در استان آذربایجان شرقی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
جمشید یاراحمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (576.88 K)

6 بررسی علل و عوامل تشدید پدیده گرد و غبار در دهه های اخیر در منطقه سیستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
منصور جهان تیغ*؛ معین جهان تیغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.53 K)

7 بررسی و تحلیل مکانی-زمانی شاخص AOD پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور طی سال‌های 2019-2000 (مطالعه موردی: غرب و جنوب غرب ایران)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
سروه داروند؛ حسن خسروی*؛ هادی اسکندری دامنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.1 MB)

8 تپه‌های ماسه‌ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان برخاستگاه گردوغبار
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمدرضا غریب رضا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

9 تحلیلی بر مشخصه های بافتی نهشته های کانون گردوغبار در گستره هندیجان، استان خوزستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
سیده اکرم جویباری*؛ پیمان رضائی؛ حمیدرضا پیروان؛ فرود شریفی؛ حمید غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.13 K)

10 تحلیل رخداد روزهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ رحیم کاظمی؛ سید اسعد حسینی؛ جمزه احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

11 تحلیل مکانی-زمانی گر وغبار با استفاده از داده‌های سنجش ازدوری در بازه زمانی 2000-2019(مطالعه موردی: استان خوزستان)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
سروه داروند؛ حسن خسروی*؛ هادی اسکندری دامنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.24 K)

12 تحلیل وضعیت فعالیت رسوبات بادی منطقه گرمسار با استفاده از شاخص لنکستر
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
ابراهیم یوسفی مبرهن*؛ منصور قدرتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

13 تعیین ارتباط تغییر اقلیم با تشدید پدیده گرد و غبار در غرب کشور
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهران زند*؛ فرناز الماسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

14 تعیین پهنه‌های بیابانی ایران بر مبنای پتانسیل زمین‌شناسی و معیار اقلیمی کشور
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حمید رضا پیروان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.39 MB)

15 تغییرات غبار طی 40 سال اخیر در جنوب و جنوب شرقی کشور ایران و ارتباط آن با باد و پوشش گیاهی با استفاده از محصولات تصاویر ماهواره ای
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
علی اکبر جمالی؛ محمدرضا دهستانی اردکانی*؛ سیدمحمد جسینی پور هدش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

16 شناسایی مناطق منشاء گرد و غبار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و زمینی مورد مطالعه غرب ایران
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
علی اکبر نوروزی*؛ مرتضی میری؛ ضیاءالدین شعاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.04 MB)

17 معرفی یک الگوی احیاء و توسعه اراضی دلتایی بمنظور کنترل کانون‌های گرد و غبار
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
فرود شریفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.8 MB)

18 واکاوی پدیده گرد و غبار در استان هرمزگان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمود دمی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.96 K)