عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ������������ ������ �������� ���� ���������� ���������� �� �������������� �������� ���������������� ������ �� ��������
تعداد مقالات: 11

1 ارزیابی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کوتاه مدت سرعت باد
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ سید اسعد حسینی؛ کاوه محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.99 K)

2 استفاده از روش طیف سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک در برآورد سرعت آستانه فرسایش
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
منصور چترنور*؛ احمد لندی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.21 K)

3 بارزسازی طوفان‌های گرد و غبار با استفاده از تصاویر مودیس و الگوریتم‌های آشکارساز در استان هرمزگان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمود دمی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

4 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پدیده گرد وغبار با استفاده از شاخص عمق نوری حاصل از سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان قم)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
هادی اسکندری دامنه*؛ محمد مهدی فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

5 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با بخش فرسایش‌پذیر بادی خاک در دشت سیستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهدی آبسالان؛ علی شهریاری*؛ علیرضا ضیائی جاوید؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.87 K)

6 شناسایی مناطق همگن از نظر تغییرپذیری زمانی گرد و غبار و آلاینده های جوی در ایران
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
طیب رضیئی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.08 K)

7 مسیریابی شدیدترین طوفان‌های گردوغبار غرب ایران با استفاده از نرم افزار HYSPLIT
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
نازنین احمدی جزی؛ حسن خسروی*؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.35 K)

8 مطالعه برخی خصوصیات خاکی و فاکتورهای موثر بر پایداری خاکدانه خاک در مناطق مستعد فرسایش بادی (مطالعه موردی: در دشت سیستان)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهدی آبسالان؛ علی شهریاری*؛ علیرضا ضیائی جاوید؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.65 K)

9 مطالعۀ قابلیت طیف‌سنجی آزمایشگاهی در تخمین اجزای رس
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مجید دانش*؛ حسینعلی بهرامی؛ روشنک درویش زاده؛ علی اکبر نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.16 MB)

10 مطالعۀ مقادیر سیلت با استفاده از طیف‌سنجی بازتابی آزمایشگاهی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مجید دانش*؛ حسینعلی بهرامی؛ روشنک درویش زاده؛ علی اکبر نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.07 MB)

11 نقشه‌ ملی فرسایش خاک در حوضه‌های دارای ایستگاه رسوب‌سنجی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
داود نیک کامی*؛ صمد شادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)