عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������� ������������ ���������� ���� �� �������������� ���� ���� �������� ������ �� ��������
تعداد مقالات: 13

1 اثر پخش آب بر پوشش گیاهی تالاب منصوریه در در کانون گرد و غبار استان خوزستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهری دیناروند*؛ سجاد عالی محمودی سراب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (843.29 K)

2 ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ سپیده چوبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.28 K)

3 بررسی الگوی زمانی-مکانی همبستگی خشک‌سالی و شاخص طوفان گردوغبار در استان بوشهر
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
غلامرضا راهی*؛ محمد خسروشاهی؛ فاطمه بحرینی؛ سیاوش کلبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.35 K)

4 بررسی تاثیر خشک‌سالی بر مشارکت جریان‌های زیر‌سطحی در جریان رودخانه
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رحیم کاظمی*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

5 بررسی رفتار ریزگرد های حوضه دریاچه ارومیه و ارتباط آن با شاخص آلودگی به روش تحلیل قابلیت اعتماد منطقه مورد مطالعه(استان آذربایجان غربی)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
امیرمعز جماعت*؛ محمدعلی حکمتیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (666.07 K)

6 بررسی روند تغییرات دما، بارش و آبدهی ( مطالعه موردی حوضه کرخه)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مجتبی نساجی زواره*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.02 K)

7 بررسی نقش موثر ریگ بلند کاشان در مقابله با بیابان زایی کویر مرکزی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهدی رحمانی جوینانی*؛ جهانگیر پرهمت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.75 MB)

8 پهنه‌های سیل‌گیر، مولفه موثر در تحقیقات پدیده گرد و غبار در مناطق خشک و نیمه‌خشک
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رحیم کاظمی*؛ باقر قرمزچشمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (788.04 K)

9 تاثیر مدیریت منابع آب و خشکسالی بر وقوع گردو عبار( مطالعه موردی حوزه آبخیز هرات یزد)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
قاسم مرتضایی فریزهندی*؛ مریم میراکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.87 K)

10 تحلیل خشکسالی‌ مهران و دهلران با استفاده از شاخص‌های میانگین متحرک و PNPI
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ سید اسعد حسینی؛ جمزه احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (625.2 K)

11 تحلیل ویژگی‌های شدت، مدت و بزرگی خشکسالی استان لرستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مرتضی میری*؛ مهران زند؛ محمدرضا کوثری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

12 مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه با استفاده ازمدل های سری زمانی در ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
عبدالرسول زارعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (910.02 K)

13 نقش پروژه آبخوانداری چنداب در کاهش اثرات فرسایش بادی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مجید زارعی؛ کورش کمالی؛ اباذر مصطفائی*؛ ایرج شکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.77 MB)