عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������ ������������ �������� �������� ���������� ���� ������������ ���� ���������� ������ ������ �� �������� �� ������������ ��������
تعداد مقالات: 9

1 ارزیابی روند تغییرات عوامل موثر بر پدیده گرد و غبار شهرستان هندیجان بر پایه چارچوب DPSIR
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمدجعفر سلطانی*؛ بهارک معتمدوزیری؛ امین صالح پور جم؛ جمال مصفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

2 بررسی اثربخشی پروژه مهار و تثبیت عرصه بحرانی تولید کننده گردوغبار در جنوب دهنو (شهرستان هندیجان)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
افروز مشفقی کوجل*؛ پرویز گرشاسبی؛ اکرم توفیقی؛ محمد صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.86 MB)

3 پهنه‌بندی کربن آلی خاک جهت مدیریت مناطق مستعد فرسایش بادی در بخشی از تالاب هامون
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رضا رخشانی مهر؛ علی شهریاری؛ سعیده ملکی؛ وحید راهداری؛ ابوالفضل بامری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (877.45 K)

4 شبیه‌سازی اثر پوسته سطحی خاک بر مولفه‌های فرسایش بادی توسط مدل SWEEP
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حیدر غفاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (700.49 K)

5 شبیه سازی مکانی اجزاء بافت خاک در مناطق با ریسک بالای فرسایش بادی (مطالعه موردی: تالاب هامون صابوری)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رضا رخشانی مهر؛ علی شهریاری؛ سعیده ملکی؛ وحید راهداری؛ ابوالفضل بامری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (967.47 K)

6 مقایسه رطوبت سطحی خاک ایستگاه سیلاخور استان لرستان با داده‌های ماهواره ای
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رضوان امینیان‌پور؛ عبدالنبی عبده کلاهچی*؛ همایون مطیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.71 K)

7 نقش مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و توسعه پایدار در کاهش طوفان‌های گرد و غبار
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
قباد رستمی زاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.74 K)

8 نقش مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز در مقابله با طوفان‌های گردوغبار و فرسایش بادی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
ملیحه مزین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.29 K)

9 ویژگی های مهم ذرات معلق هوا از جنبه اثر بر سلامتی انسان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رامین سلماسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.88 K)