عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ �������� ������������ ���� ���������� ���� ������
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در اراضی حمیدیه
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
آرش تافته*؛ محمرضا امداد
مشاهده مقاله

2 تعیین کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم آبیاری با آبیاری قطره‌ای تیپ (TAPE) در منطقه زرین‌آباد ایلام
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
علی عصاره*؛ سمیه عبدی؛ مهدی اسدی لور
مشاهده مقاله