عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ���� ������ ������ �� ���������������� ���� ����������
تعداد مقالات: 2

1 امکان‌سنجی اجرای ‌سیستم ‌آبیاری تحت‌فشار و سطحی-مطالعه ‌موردی: استان یزد
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
بیتا مروج الاحکامی*؛ احمدرضا اخوتیان؛ محمد زارعی مهرجردی؛ منیره ابویی
مشاهده مقاله

2 پایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشور
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
هادی پیرسته انوشه*؛ یحیی امام؛ غلامحسن رنجبر
مشاهده مقاله