عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������ �������� ������ �������� �������������� ���������� �� ���������� ���� ������������ ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 2

1 "سازمان بهره‌برداری از منابع آب وخاک و دستورالعمل اجرایی برای تقاضا، برآورد آب مورد نیاز،فروش و تحویل آب کشاورزی درطرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی در دشت‌های چم‌ژاب و ارمو واقع در شهرستان دره‌شهر استان ایلام"
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
محمد دوستی نژاد*؛ هوشنگ فرح زاد
مشاهده مقاله

2 ارزیابی 10 روش تبخیر و تعرق گیاه مرجع یونجه ETr و گیاه مرجع چمن ET0 با استفاده از نرم افزار Ref-ET
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
جمال محمدی معله زاده*
مشاهده مقاله