عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������� ���������� �� �������������� ���� ������������ ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 3

1 تأثیرات تغییر اقلیم بر مدیریت آب در مزرعه
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
اعظم محمودی ممتاز؛ شهلا چوبچیان*
مشاهده مقاله

2 تعیین باران موثر در کشت گیاه گندم در سطح استان خوزستان
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
آرش تافته*
مشاهده مقاله

3 مدیریت هم‌زمان تقاضا و مصرف آب کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مهدی سرائی تبریزی*؛ شیوا محمدیان خراسانی
مشاهده مقاله