عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ �������� �� �������� �������� ���� ���������� ������������ ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر مالچ‌پاشی بر‌ کیفیت و عملکرد غده‌های بذری سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
بابک درویشی*؛ رحمان باختر؛ مهرداد جناب؛ جهانبخش حسینی نژادیان
مشاهده مقاله