عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� ����������������
تعداد مقالات: 135

1 آیا طرح صیانت در حفاظت و کاهش تخریب جنگلهای ارسباران موثر بوده است؟
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ مصطفی جعفری
مشاهده مقاله

2 اثرات گردو غبار و ریزگردها بر جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علی قراچورلو؛ مهتاب مرادی دیگه سرا*
مشاهده مقاله

3 اثر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (Corylus avellana L.) در جنگلهای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یونس رستمی کیا*؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احمد اصغرزاده؛ احمد رحمانی
مشاهده مقاله

4 اثرپذیری ویژگی‌های جنگل‌شناسی از اعمال شیوه‌های مدیریتی متفاوت در جنگل‌های اسالم
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
امین پورآصفی دیگه سرا*؛ معراج شرری؛ کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ بهدوست کلابی
مشاهده مقاله

5 اثر پوترسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک کاج تهران درشرایط تنش خشکی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
فرزانه کریمی شمس آبادی*؛ فاطمه عامری اختیار آبادی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ فرشته عالی انوری
مشاهده مقاله

6 اثر فرم زمین و جهت جغرافیایی بر صفات رویشی پسته وحشی در ذخیره‌گاه جنگلی کندیرق خلخال
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یونس رستمی کیا*؛ جابر شریفی؛ رضا طلایی
مشاهده مقاله

7 اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه: سامان عرفی کرگشه)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شهامت هدایت*؛ سودا شنوائی اصل
مشاهده مقاله

8 اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه: سامان عرفی ییلاق قاشقا)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شهامت هدایت*؛ سودا شنوائی اصل
مشاهده مقاله

9 ارائه راهکار های عملی برای حفاظت از جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
ابوالفضل مرتضائی*؛ احد بشیری؛ حسن نکیسا
مشاهده مقاله

10 ارتباط بین سن، مدرک تحصیلی و درآمد با عوامل مؤثر بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان ایلام
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
عباس بانج شفیعی*؛ فاطمه همتی
مشاهده مقاله

11 ارتباط تیپ های مختلف جنگلی با جهات جغرافیایی در جزایر جنگلی (مطالعه موردی : جنگل دلیر- حوضه آبخیز 40 الف)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حامد زال نژاد*
مشاهده مقاله

12 ارزیابی امکان کشت اقتصادی گیاه دارویی و غذایی یولاف (جو دو سر Aneva sativa) در منطقه ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسن تیمورپور*؛ عیسی بازیار؛ عباسعلی پاغبان
مشاهده مقاله

13 ارزیابی تنوع زیستی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ منوچهر خانبابائی؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

14 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (.Corylus avellana L) منطقه اهر با استفاده از صفات مورفولوژیکی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول دوستی آتمیانلو*؛ مرتضی آقاپور
مشاهده مقاله

15 ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه گیلاس وحشی (Cerasus avium ) در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ احمد رزبان حقیقی؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

16 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کریم فرمان پور کلالق؛ مهدی محب الدینی*؛ علیرضا قنبری؛ اسماعیل چمنی؛ ملیحه عرفانی
مشاهده مقاله

17 ارزیابی زیستی گونه‌های میوه‌ده جنگلی با روشهای خط نمونه، شمارش صددرصد با و بدون ثبت موقعیت مکانی درختان در جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ سیدمهدی حشمت الواعظین؛ محمود زبیری
مشاهده مقاله

18 ارزیابی زیستی و اقتصادی فندق (Corylus avellana)در جنگلهای حوزه آبخیز کلیبرچای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ سیدمهدی حشمت الواعظین
مشاهده مقاله

19 ارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
انیس جعفری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ رئوف مصطفی زاده*
مشاهده مقاله

20 ارزیابی قابلیت‌های ژنتیکی صفات مورفولوژیکی توده بومی گردوی ارسباران در مقایسه با سایر مناطق گردو خیز آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ احمد رزبان حقیقی
مشاهده مقاله

21 ارزیابی مورفو-فیزیولوژیکی ژنوتیپ های بومی زرشک در جنگل ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حمید رهنمون*؛ احسان مطلبی؛ حسن مسلمی
مشاهده مقاله

22 استفاده از فناوری MAS در اصلاح درختان و درختچه های جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد اسماعیل پور*؛ محسن سبزی نوجه ده
مشاهده مقاله

23 استفاده ازمدلهای رگرسیونی و آلومتریک جهت برآورد بیوماس گونه کاج تدا ( pinus taeda L.) (مطالعه موردی : جنگلکاریهای چوبر ، شفت– گیلان)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حمید حسنقلی پور*؛ جواد ترکمن؛ امیراسلام بنیاد؛ بیت الله امان زاده
مشاهده مقاله

24 آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلی به روش شیءگرا با استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز ایلگنه‌چای جنگل‌های ارسباران)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جمشید یاراحمدی*؛ حسن ساعی
مشاهده مقاله

25 اعمال مدیریت پایدار در جنگلهای ارسباران، بایدها و الزامات
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسین بدری پور*؛ مهدی زهدی؛ وحید جعفریان
مشاهده مقاله