عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ �� ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 24

1 آیا طرح صیانت در حفاظت و کاهش تخریب جنگلهای ارسباران موثر بوده است؟
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ مصطفی جعفری
مشاهده مقاله

2 ارزیابی امکان کشت اقتصادی گیاه دارویی و غذایی یولاف (جو دو سر Aneva sativa) در منطقه ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسن تیمورپور*؛ عیسی بازیار؛ عباسعلی پاغبان
مشاهده مقاله

3 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
کریم فرمان پور کلالق؛ مهدی محب الدینی*؛ علیرضا قنبری؛ اسماعیل چمنی؛ ملیحه عرفانی
مشاهده مقاله

4 ارزیابی زیستی و اقتصادی فندق (Corylus avellana)در جنگلهای حوزه آبخیز کلیبرچای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ سیدمهدی حشمت الواعظین
مشاهده مقاله

5 ارزیابی قابلیت‌های ژنتیکی صفات مورفولوژیکی توده بومی گردوی ارسباران در مقایسه با سایر مناطق گردو خیز آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ احمد رزبان حقیقی
مشاهده مقاله

6 اعمال مدیریت پایدار در جنگلهای ارسباران، بایدها و الزامات
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسین بدری پور*؛ مهدی زهدی؛ وحید جعفریان
مشاهده مقاله

7 - اهمیت و نقش اقتصادی جنگلهای ارسباران در توسعه پایدار
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
مهدی ایمانی*
مشاهده مقاله

8 بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی خانواده مرکبان (Astraceae )ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یوسف ایمانی دیزج یکان*
مشاهده مقاله

9 بررسی اثرات فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی دام و دامداری خانوارهای جنگل‌نشین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ذیلکی رود-گیلان)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حمید حسنقلی پور*؛ سلیمان محمدی لیمایی؛ بیت الله امان زاده
مشاهده مقاله

10 بررسی امکان کشت سه گونه گیاه داروئی (خارمریم، زوفا و آویشن) در شهرستان خداآفرین
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول رنگ آوران*؛ سیدمحمد حسن آل هاشم؛ منوچهر خانبابائی؛ طاهره حیدری؛ احمد رزبان حقیقی؛ جواد افرادی؛ جواد شیخ زاده
مشاهده مقاله

11 بررسی حقوق محیط زیست‌های جنگلی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
عباس علیشاهی*
مشاهده مقاله

12 بررسی فرصت‌ها و تهدیدها‌ی توسعه اکوتوریسم و گردشگری عرصه‌های طبیعی و جنگلی ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ فرید نورمند مؤید؛ راهله استادهاشمی
مشاهده مقاله

13 به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اسکان عشایر کوچنده نمونه موردی: عشایر کوچنده جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احد بشیری*؛ ابوالفضل مرتضائی؛ حسن نکیسا
مشاهده مقاله

14 تحلیل سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی جنگل های ارسباران با بکارگیری روش آنتروپی شانون و تاپسیس
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احد بشیری*
مشاهده مقاله

15 تنوع ژنتیکی و عوامل فرسایش جنس پسته در آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول کنعانی نوتاش؛ محمدباقر خورشیدی بنام*؛ حسین بایرامی
مشاهده مقاله

16 حفاظت از تنوع ژنتیکی ارقام اهلی و اجداد وحشی درختان میوه در رویشگاه طبیعی ارسباران (in situ conservation)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول کنعانی نوتاش؛ محمدباقر خورشیدی بنام*
مشاهده مقاله

17 روابط انسان و طبیعت در گذر تاریخ
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علیرضا ضیائی جاوید*
مشاهده مقاله

18 شناسایی گونه های چوبی میوه ده جنگلی در جنگلهای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سجاد قنبری*؛ سیدمهدی حشمت الواعظین؛ محمدرضا الهیان
مشاهده مقاله

19 ضرورت حفظ جنگلها و منابع طبیعی با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
مریم زارع پور*
مشاهده مقاله

20 عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی، چالش‌ها و راهکارها (مورد مطالعه: استان اردبیل)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احمد ابراهیم زاده*؛ شهامت هدایت؛ سودا شنوائی اصل
مشاهده مقاله

21 مروری بر خواص دارویی تیره آلاله موجود در ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمدباقر خورشیدی بنام*؛ رسول کنعانی نوتاش؛ مهدی مجلسی
مشاهده مقاله

22 معرفی الگوی ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین مبتنی تحلیل هزینه – فایده. در راستای مدیریت اکوسیستم های جنگلی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسین بدری پور*؛ وحید جعفریان؛ مهدی زهدی؛ رقیه جهدی
مشاهده مقاله

23 معرفی گیاهان رنگده ودارویی ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یوسف ایمانی دیزج یکان*
مشاهده مقاله

24 نقش گیاهان دارویی ارسباران در مکمل های خوراکی و غذایی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یوسف ایمانی دیزج یکان*
مشاهده مقاله