عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� �� �������������� ���������������� ���������� ���� �������� ���� ������������������ �������� ������������ �� �������� �� ��������������
تعداد مقالات: 59

1 اثر بند‌های اصلاحی آبخیزداری در کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیابرود شهرستان چالوس )
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد رسول رجبی*؛ سمیه پورنبی درزی؛ زهرا ابراهیمی گت کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (878.64 K)

2 ارائه‌ی راه‌کارهای فنی و مدیریتی در شرایط خشکسالی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه‌ی آبیاری و زهکشی سد سفیدرود)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.5 K)

3 ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیز داری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.58 K)

4 ارزیابی تاثیر تسطیح اراضی مرتعی و تبدیل به دیمزار بر شاخص‌های کیفیت خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ مسیب حشمتی؛ محمود عرب خدری؛ محمد قیطوری؛ هوشنگ جزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.95 K)

5 ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی (مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مریم مهربان*؛ علی گل کاریان؛ خه بات خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.77 K)

6 ارزیابی روش‌های برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.76 K)

7 ارزیابی کارایی شاخص MTVDI در برآورد منطقه‌ای خشک‌سالی ( مطالعه موردی: استان فارس و استان زنجان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سمیرا شریفی*؛ علی فتح الله زاده؛ وحید موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (630.2 K)

8 ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جمال مصفایی*؛ امین صالح پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.07 K)

9 ارزیابی نرخ فرسایش کناره‌ای رودخانه‌ها (مطالعه موردی بازه‌ای از رودخانه قزل اوزن)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مسعود ساجدی سابق*؛ مهدی حبیبی؛ سیداحمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.64 K)

10 ارزیابی وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی در حوضه قره‌قوم
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حمزه نور*؛ جواد چزگی؛ سید حسین رجائی؛ علی باقریان کلات؛ رضا صدیق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (667.98 K)

11 استانداردسازی و پایش محصولات ریشه‌ای برای کاهش فرسایش برداشت
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
بهجت تاج الدین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.49 K)

12 برآورد بارش‌های‌طراحی‌کوتاه‌مدت برای حوزه‌های‌آبخیز با استفاده از روش‌های زمین‌آماری، مطالعه موردی: ناحیه جنوب‌آذربایجان‌غربی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصور مهدی زاده یوشانلوئی*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم بروشکه؛ احمد نجفی ایگدیر؛ جواد طاهری کوتالان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.95 K)

13 برآورد بار معلق رسوب به روش منحنی سنجه ( مطالعه موردی حوزه آبخیز زرینه رود)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
طیبه ایرانی*؛ حبیب نظرنژاد؛ میرحسن میریعقوب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1002.25 K)

14 بررسی اثر جهت دامنه و تابش رسیده به سطح زمین در تشدید فرسایش برفی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد احمدی*؛ همایون حصادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (825.36 K)

15 بررسی آمارهای گرد و غبار در استان اصفهان در سال‌های 2013-2000
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
کیمیا نوروزی*؛ ضیاءالدین شعاعی؛ اصغر نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.88 MB)

16 بررسی آمارهای گرد و غبار در استان لرستان در سال‌های 2014-2000
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
کیمیا نوروزی*؛ فهیمه رسولی؛ ضیاءالدین شعاعی؛ عبدالنبی کلاهچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.97 MB)

17 بررسی برخی از خصوصیات کانی شناسی و شیمیایی تلماسه ها حوضه آبریز کرخه در امتداد گسل اهواز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
زینب گندمی*؛ نرجس جوکار؛ امیرحسین چرخابی؛ حسن محسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (627.08 K)

18 بررسی تأثیر عوامل منطقه‌ای هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه‌ها در دقت برآورد آبدهی محتمل سالانه درسطح کشور ایران
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جهانگیر پرهمت*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.41 K)

19 بررسی تاج پوشش گیاهی در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سید شاهین آقامیرزاده*؛ پیمان معدنچی؛ افشین سلاجقه؛ علیرضا سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.5 MB)

20 بررسی روابط توپوگرافی، کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و تلفات خاک
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
هنگامه جوادى*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم پذیرا؛ محمد حسن مسیح آبادی مسیح آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

21 بررسی روابط درجه حرارت خاک و هوا در شرایط پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.08 K)

22 بررسی روش های تفکیک جریان پایه با استفاده از داده های اندازه گیری شده فصل خشک، مطالعه موردی: حوزه دیشام
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رحیم کاظمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (802.15 K)

23 بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات شیمیایی خاک در عرصه های پخش سیلاب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
کورش کمالی*؛ محمدحسین مهدیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (575.74 K)

24 بررسی سهم فصلی کاربری‌اراضی در تولید رسوب درحوضه آبخیز ملکشاهی در استان ایلام
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
شمس اله عسگری*؛ صمد شادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.08 MB)

25 بررسی شاخصهای خشکسالی هیدرولوژیکی SDI و GRI و تاثیر آن درمدیریت جامع حوزه آبخبر مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرینه رود استان کردستان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
قاسم مرتضایی*؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محسن محسنی ساروی؛ جعفر لطفی مغانجوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.78 MB)