عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� �� �������������� ���������������� �������������� �� �������������� �� ��������������������� ���������� ���� ������������������
تعداد مقالات: 11

1 آبخوانداری مناسب‌ترین گزینه توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی آبخوانداری دشت موسیان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.91 K)

2 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*؛ رضا باقریان؛ محمدرضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.34 K)

3 ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.85 K)

4 ارزیابی میزان مشارکت روستائیان استان ایلام در فعالیت‌های آبخیزداری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا جعفری*؛ ایاد اعظمی؛ جعفر رضایی؛ حیدر صیدزاده؛ شمس اله عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.1 K)

5 بررسی الگوی توزیع جمعیت در حوزه آبخیز قالیباف استان مرکزی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مجتبی نجمی*؛ علی اکبر داودی راد؛ حشمت اله آقارضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (695.73 K)

6 بررسی تاثیر عمر مفید در تعیین راندمان اقتصادی پروژه های بیولوژیکی آبخیزداری- مطالعه موردی پروژه آبخیزداری حوضه آبخیز کاخک
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علی باقریان کلات*؛ شجاعت زارع؛ سید حسین رجائی؛ حمزه نور؛ رضا صدیق؛ زهره شیبانی زاده؛ علی واحدی؛ حسن پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.93 K)

7 بررسی راندمان اقتصادی اقدامات بیولوژیکی اجرا شده در حوضه آبخیز کاخک
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علی باقریان کلات*؛ شجاعت زارع؛ سید حسین رجائی؛ حمزه نور؛ رضا صدیق؛ زهره شیبانی زاده؛ حسن فلاحتی؛ علی واحدی؛ رضا واحدی؛ حسن پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.33 K)

8 بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد خرد و کلان حوزه‌های آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدجعفر سلطانی*؛ علیرضا شادمانی؛ حسینعلی حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.71 K)

9 خلاءهای قانونی مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
امیر مرادی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.7 K)

10 درک و سازگاری آبخیزنشینان منطقه سمیرم نسبت به تغییر اقلیم
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
راضیه صبوحی*؛ مرتضی خداقلی؛ حسین بارانی؛ علی محمد یوسفی باصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.93 K)

11 نقش قرق در حفاظت خاک و بهبود پوشش گیاهی مراتع دالاهو در استان کرمانشاه با مشارکت عشایر ذینفع
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مسیب حشمتی*؛ محمد قیطوری؛ یحیی پرویزی؛ مجید حسینی؛ مجتبی صانعی؛ مراد شیخویسی؛ محمدجعفر سلطانی؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.67 K)