عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ��������������������� ���������� ���� ������������ ����������������� ����������
تعداد مقالات: 3

1 ارائه مدل مفهومی مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهراب رامک*؛ محمد باقر گلستان؛ وحید کشاورزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.35 K)

2 بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه‌های آبخیز استان ایلام (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز آسمان‌آباد و چرداول)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا جعفری*؛ احمد حسینی؛ ایاد اعظمی؛ ماشااله محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.02 K)

3 جایگاه مشارکت های مردمی در مدیریت حوزه های آبخیز، مطالعه موردی خیرین آبخیزداری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهدی شفقتی*؛ محمد علی فتاحی اردکانی؛ ناصر حیدری پوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (639.12 K)