عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������� ������������ ���� ������������ ���������� ����������������� ����������
تعداد مقالات: 18

1 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه پایداربا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.74 K)

2 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت‌شده قلارنگ ایلام با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران اکبرزاده؛ پیمان اکبرزاده*؛ حسن غلامی؛ سید فردین حسنی شریعت پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.31 MB)

3 ارزیابی و پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC ( مطالعه مورد حوضه آبخیزگرمی‌چای در استان اردبیل)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
بایرامعلی بیرامی*؛ رضا طلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.12 K)

4 بررسی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه‌های نواحی بیابانی و نیمه بیابانی استان خراسان رضوی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سید حسین رجائی*؛ کاظم اسماعیلی؛ علی باقریان کلات؛ زهره شیبانی زاده؛ رضا صدیق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.94 K)

5 بررسی توزیع مکانی پهنه‌های آبکندی در سطح حوزه‌های آبخیز ایران
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رضا بیات*؛ مجید صوفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597.66 K)

6 بررسی رابطه خاک و سازندهای زمین‌شناسی در استقرار پوشش گیاهی و حفاظت خاک (مطالعه موردی: طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار شهرستان خلخال)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محسن باقری بداغ آبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

7 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی سه بخش نور، محمودآباد و چمستان با استفاده از داده های ماهواره لندست
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران اکبرزاده؛ فاطمه رضایی؛ پیمان اکبرزاده*؛ حسن غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.53 MB)

8 بررسی عملکرد مدیریت اراضی منابع طبیعی در حوزه آبخیز ماهیدشت استان کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد قیطوری*؛ مسیب حشمتی؛ یحیی پرویزی؛ محمد احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1012.6 K)

9 بررسی منابع آب تجدید پذیر به منظور ارائه استراتژی‌های ﻣﺪﻳﺮیتی ( مطالعه موردی شهرستان قروه )
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
شیرین محمدخان؛ مجتبی یمانی؛ لیلا گروسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (887.53 K)

10 بررسی و شناخت پوشش گیاهی در جهت اصلاح مراتع (مطالعه موردی: حوضه آبریز خواجه حسین آباد)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مریم صفاری امان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

11 بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌های استان خراسان رضوی در زیرحوزه‌های کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سید حسین رجائی*؛ کاظم اسماعیلی؛ علی باقریان کلات؛ زهره شیبانی زاده؛ علی واحدی طرقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.98 K)

12 بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان قزوین
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فرامرز سرفراز*؛ جمال مصفایی؛ سیداحمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

13 بررسی و شناخت ویژگی‌های عمومی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان مرکزی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حشمت اله آقارضی؛ نادرقلی ابراهیمی؛ علی اکبر داودی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.31 K)

14 بررسی و شناخت ویژگی‌های فرسایش رودخانه‌ها و مسیل‌های استان قزوین
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فرامرز سرفراز*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.64 MB)

15 تأثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل‌های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
امین موسوی*؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ علی اصغر جعفرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.06 K)

16 تعیین توان‌ اکولوژیک بر اساس نگرش مبتنی بر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی استان آذربایجان غربی)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیدامین خسروی*؛ میرحسن میریعقوب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (836.46 K)

17 تهیه نقشه کاربری اراضی دریاچه نمک قم با استفاده از داده های ماهواره ای +ETM
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
شمس اله عسگری*؛ محمدرضا جعفری؛ صمد شادفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (682.16 K)

18 طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
پرویز عبدی نژاد*؛ سادات فیض نیا؛ حمید رضا پیروان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (797.36 K)