عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������ ������������ ���������������������� �������������� ������ ���������� ���������������� �� ... ���� ������������ ����������������� ����������
تعداد مقالات: 13

1 اثرات ذخیره نزولات آسمانی (پی‌تینگ) در تثبیت حوزه‌های آبخیز مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه ایرانشهر)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصور جهان تیغ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.53 K)

2 ارائه راهکارهای بهره‌گیری از جریان‌های سیلابی رودخانه‌ بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

3 ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی آبخیزداری درترسیب کربندر استان کردستان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
صلاح الدین زاهدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.87 K)

4 اقدامات اصلاحی مکانیکی با مشارکت مردمی در تثبیت حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوته تفتان خاش)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
معین جهان تیغ*؛ منصور جهان تیغ؛ امیر سعدالدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.56 K)

5 برآورد روان آب سد زیرزمینی با استفاده از مدل سوات در حوضه دراگاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد غلامپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (487.58 K)

6 بررسی آزمایشگاهی کاربرد دیوار جداکننده( skimming wall) در محل دو شاخه شدن رودخانه ها
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
امیر مرادی نژاد*؛ مجتبی صانعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (935.68 K)

7 بررسی امکان استفاده از مخلوط‌های خاک و سیمان برای ساخت بند های خشکه چین
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آرام صامت زاده*؛ نظام اصغری پور دشت بزرگ؛ عزیز ارشم؛ فریدون سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (984.24 K)

8 بررسی نقش عملیات آبخیزداری بر کیفیت آبخوان کلستان شیراز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
غلامرضا قهاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.71 K)

9 تعیین ویژگی های مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی دراجرای سدهای زیرزمینی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
نجمه حاج سید علی خانی*؛ پیمان معدنچی؛ فریدون سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.02 K)

10 سیلاب و نقش آن در تعدیل خشکی از نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی؛ منصور مهدی زاده یوشانلوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.57 K)

11 لزوم حفاظت کیفی و تعیین زون‌های حفاظتی منابع آب کارست در ایران
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سعیده منبری*؛ محسن فرزین؛ مجید خزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.21 K)

12 مدیریت جامع آبخیز شهری، حفاظت از کلان شهر‌ها در بحران‌های طبیعی(مطالعه موردی: شیراز)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سید حمید مصباح*؛ سید مسعود سلیمان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.09 K)

13 نقش سازه های کنترل رواناب و رسوب درحفاظت از منابع آب
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حشمت اله آقارضی*؛ نادرقلی ابراهیمی؛ امیر مرادی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (893.2 K)