عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ����������������� ������ ���� ���������� ������������ �������������� ����������������� ����������
تعداد مقالات: 15

1 اولویت‌بندی چالش‌های اصلی منابع‌طبیعی و کشاورزی در حوزه‌های آبخیز ساحلی استان بوشهر
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدرضا غریب رضا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.78 K)

2 اولویت‌بندی شاخص‌ها و معیارهای موثر در توسعه پایدار منابع طبیعی منابع طبیعی کشور
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
اصغر زارع چاهوکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.36 MB)

3 بررسی اثر سازه‌های مکانیکی کنترل رواناب و رسوب در حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی حوضه‌ آبخیز بودجان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فرزاد حیدری مورچه خورتی*؛ راضیه صبوحی؛ محمود متین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.31 K)

4 بررسی تاثیر آتش‌سوزی بر کربن آلی و خاکدانه های خاک مراتع استان کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد قیطوری*؛ مسیب حشمتی؛ یحیی پرویزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.36 K)

5 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر نواحی ساحلی، مرفولوژی خور‌ها و جنگل‌های مانگرو(مطالعه موردی خور بساتین)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حمید داودی؛ رحیم کاظمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

6 بررسی خصوصیات و ویژگیهای کیفی آب مسیلها و رودخانه های استان زنجان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
پرویز عبدی نژاد*؛ احمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

7 بررسی راهکارهای تقویت مشارکت پذیری مردم محلی در مدیریت جامع حوضه های آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حبیب اله مهدوی وفا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.83 K)

8 بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم، سرب و روی) درمحدوده خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی استان زنجان و پهنه بندی آن با استفاده از GIS
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمدجعفر سلطانی*؛ مجید حسینی؛ علی عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.8 K)

9 بررسی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با استفاده آزمون اسپیرمن و رگرسیون خطی دو متغییره (مطالعه موردی حوزه رامه استان سمنان- شهرستان آرادان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد رضا رجبی؛ پیمان اکبرزاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (630.85 K)

10 چالش‌های پیش روی حوزه‌های‌ آبخیز مشرف به پهنه‌های بحرانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق اهواز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
فاضل ایران منش*؛ علی اکبر نوروزی؛ عزیز ارشم؛ فریدون سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

11 لزوم برنامه‌ریزی و حکمرانی آبخیزداری در مقیاس حوضه رودخانه در ایران
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جمال مصفایی*؛ امین صالح پورجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (440.88 K)

12 مدیریت جامع حوزه آبخیز و چالش تشدید بلایای طبیعی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ضیاالدین شعاعی*؛ فرود شریفی؛ سیما رحیمی بندرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.59 MB)

13 مدیریت سازگار آبخیز مبتنی بر ارزیابی سلامت و پایداری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیدحمیدرضا صادقی*؛ زینب حزباوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (685.71 K)

14 منابع و مدیریت یکپارچه آنها‌ در حوزه‌های آبخیز
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
داود نیک کامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.63 K)

15 نگرش اکوسیستمی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز ضامن حفظ و پایداری منابع طبیعی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سید مسعود سلیمان پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.69 K)