عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اطلاعات دوره
عنوان دوره بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری بیستم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی، بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی، علوم علفهای هرز و انجمن کنه شناسی ایران
محل برگزاری دانشگاه شیراز
مدیر اجرایی دکتر کامبیز مینایی
دبیر علمی دکتر علیمراد سرافرازی
سال برگزاری 1391
معرفی
تعداد مقالات: 1,861

1 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

2 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

3 ( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حیدر عدل دوست؛ علی حسینی قرالری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

4 ،Bipolaris salkadehensis گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبداله احمد پور؛ زینب حیدریان؛ مریم دنیادوست چلان؛ محمد جوان نیکخواه؛ تاکائو تسوکیبوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.17 K)

5 Diplolaimelloides sp. گون های جداشده از رسوبات دریاچه ارومیه– استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ رزیتا صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.68 K)

6 Hyphodermella rosae عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.02 K)

7 Paecilomyces marquandii یک گونه قارچ اندوفیت جدا شده از پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا شکوهی؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.6 K)

8 ( Thrips meridionalis (Thysanoptera: Thripidae بالریشکدار خسارت زای درختان میوه سردسیری در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل علوی؛ کریم زیبایی؛ محمود سجادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.32 K)

9 ،Ulocladium consortiale گونه جدید برای مایکوبیوتای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا تازیک؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.28 K)

10 آیا توصیه حشره کش علیه بید کلم( .Plutella xylostella ( L به صورت دز ( گرم یا میلی لیتر در هکتار ) صحیح است؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز شیخی گرجان؛ علی محمدی پور؛ رویا ارباب تفتی؛ محمد محمودوند؛ خدامراد عرب جعفری؛ علی اکبر کیهانیان؛ محمد جواد ارده؛ شهریار عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.11 K)

11 اتصال غیر اختصاصی پروتئین همراه با همانندسازی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی به دی ان ا بتاستلایت ویروس پیچیدگی برگ پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید تابعین؛ علی اکبر بهجت نیا؛ آمنه عنابستانی؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.9 K)

12 اتیولوژی و بررسی دامنه میزبانی سفیدک سطحی گوجه فرنگی در قزوین
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سپیده حسین خانی ها؛ اکبر خداپرست؛ محمد مهدی ضرابی؛ رضا رزاز هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.68 K)

13 اثبات بیماریزائی ژنوم دو بخشی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صبوری؛ جهانگیر حیدر نژاد؛ حسین معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.9 K)

14 اثر ( Steinernema carpocapsae (Weiser) ( Rhabditida: Steinernematidae بر مراحل لاروی و شفیرگی شب پره هندی Plodia interpunctella (Huebner در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهرناز رودکی؛ مصطفی حقانی؛ مریم فلاح؛ محمد عبدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.91 K)

15 اثرات اسپیرودایکلوفن و آزادیراختین روی کنه تارتن دو لکه ایی Tetranychus urticae و ارزیابب هم افزویی بین آنها با روش Chou-Talalay
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا ثناگو؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.16 K)

16 اثرات انتاگونیسمی بیمارگر Bacillus thuringiensis روی جدول زندگی زنبور پارازیتوئید ﻱﻭﺭ Habrobracon ( hebetor ( Hym.: Braconidae در مدیریت تلفیقی شب پره :.Helicoverpa armigera (Lep (Noctuidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
امین صدارتیان؛ یعقوب فتحی پور؛ رضا طلائی حسنلوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.14 K)

17 اثرات تخم کشی و بالغ کشی اسپیرومزیفن، اسپیروتترامات و اسپیرودایکلوفن روی کنه ی تارتن دو لکه ای ( Tetranychus urticae Koch ( Acari: Tetranychidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه عامی زاده؛ میر جلیل حجازی؛ قاسم عسکری سریزدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

18 اثرات تغذیه گیاه با سطوح مختلف فسفر روی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه (Pythium aphanidermatum) دربرخی ارقام خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا حسینی حاجی عبدال؛ نیما خالدی؛ حشمت اله امینیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.74 K)

19 اثرات تلفیقی گاز دهی و بسته بندی در کاهش آلودگی های .Callosobruchus maculates F ( Col:. Bruchidae ) در انبارها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه اله ویسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

20 اثرات تلفیقی گازدهی و بسته بندی در کاهش آلودگی های .Col.: Bruchidae ) Callosobruchus maculates F ) در انبارها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه اله ویسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.9 K)

21 اثرات جانبی حشره کش های آبامکتین و دلتامترین بر پارامترهای تولید مثلی بید سیب زمینی Phthorimaea opercuella( Zeller )( Lep.: ) Gelechiidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب مشهدی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عزیز شیخی گرجان؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (123.44 K)

22 اثرات جانبی حشره کش های پریمیکارب، دلتامترین و پیمتروزین بر مراحل لاروی و حشره کامل کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی الماسی؛ قدرت اله صباحی؛ حلیل طالبی جهرمی؛ اردوان مردانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.16 K)

23 اثرات جانبی حشره کش های هگزافلومرون و تیامتوکسام بر پارمترهای جدول زندگی کفشدوزک ( Oenopiaconglobatacontaminata ( Col.: Coccinellidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم بنی اسدی؛ محمدرضا حسنی؛ مهدی بصیرت؛ علی اولیایی ترشیز؛ حسین قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.17 K)

24 اثرات دما در کنترل بیولوژیک Macrophominap phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا توسط تریکودرماهای جدا شده از استان های گلستان و مازندران در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهری مهدیان خلیلی؛ الهام خلیلی؛ علی زمان میرآبادی؛ آیدین حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.29 K)

25 اثرات دورکنندگی و کاهش تخم ریزی اسانس گیاه سرو، .Thuja orientalis L روی کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch ( Acari: Teteranychidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه مظفری؛ حبیب عباسی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ علیرضا صبوری؛ محمد محمودوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.96 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه