عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 45

1 اثرات کاربرد همزمان روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و مدل ET-HS در افزایش WUE در آبیاری برخی محصولات کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پیام نجفی؛ فرهاد موسوی؛ محمد جواد عابدی؛ مجید احتشامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.71 K)

2 اثر دور آبیاری بر مقدار مصرف آب و عملکرد برنج در گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مجتبی رضایی؛ مجید نحوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.53 K)

3 اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن موسوی فضل؛ فرامرز فائزنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.16 K)

4 ارتقاء بهره وری آب کشاورزی پس از احداث شبکه آبیاری دز
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهمن افشار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.69 K)

5 ارتقاء بهره وری آب کشاورزی و امنیت غذایی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فریدون کاوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.03 K)

6 ارزیابی اثر دوره های کود دهی در کود آبیاری قطره ای روی کارآئی مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدصادق حبی؛ نصرت الله ثاقب؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ حسین عباسعلیان؛ سعدالله تیموری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.01 K)

7 اولویت بندی خطر پذیری مناطق از خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا خزایی؛ عبدالرسول تلوری؛ ابراهیم جباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.24 K)

8 بازده (راندمان) کاربرد آب آبیاری سطحی در استان خراسان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
جواد باغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.71 K)

9 براورد بازده های آبیاری در استان آذربایجان شرقی در سال های زراعی 77-76 و 76-75
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فرزاد پورعباس خیرالدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.61 K)

10 بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب های خانگی بر انتقال مواد به عمق خاک و کیفیت زه آب های خروجی از لایسیمتر
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علیرضا حسن اقلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی میراب زاده؛ منوچهر وثوقی؛ حسین فرداد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.31 K)

11 بررسی بهره وری آب کشاورزی در تولید اقتصادی محصولات
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حبیب شایان فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.72 K)

12 بررسی تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد زردآلو در سه سیستم آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رقیه رضوی؛ حیدر طایفه رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.27 K)

13 بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد محصول چغندرقند در روش های آبیاری سطحی و بارانی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ قاسم توحید لو؛ حسین صدرقاین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.56 K)

14 بررسی وضعیت بهره وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
سیاوش زیدعلی؛ هومن خالدی؛ مجید خلقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.42 K)

15 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی تاثیر روش های آبیاری بارانی و فارو بر عملکرد سویا
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فریدون کاوه؛ علیرضا کیانی؛ میثم عابدین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (852.96 K)

16 بررسی و نقدی بر روش و مقادیر محاسبه نیاز آبی سند ملی آب استان خوزستان و ارائه پیشنهادات
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
سهراب مینائی؛ آزاده مادح خاکسار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (424.34 K)

17 بهبود مدیریت مصرف آب اولین گام برای دستیابی به امنیت غذایی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
احمد پورزند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.05 K)

18 بهره وری بهینه از آب کشاورزی و کیفیت پایدار منابع آب و خاک ( مطالعه موردی، طرح شهید چمران استان خوزستان)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدعلی رحیمی جمنانی؛ نجمه نیکبخت جهرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.43 K)

19 پیشنهاد یک روش طراحی و برنامه ریزی آبیاری برای تقلیل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم آبیاری قطره ای در باغات
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد پرهامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.31 K)

20 تاثیر تلفیق آب شور و شیرین روی عملکرد و غلظت نمک در منطقه توسعه ریشه ذرت
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عبدالمجید لیاقت؛ شکرا... اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.5 K)

21 تاثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد ارزن علوفه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مهدی پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.53 K)

22 تاثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری (شوری و سدیمی) بر نفوذپذیری نهائی خاک در آبیاری جویچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا امداد؛ حسین فرداد؛ حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.9 K)

23 تاثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
نادر پیرمرادیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ منوچهر مفتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.17 K)

24 تاثیر مدیریت زراعی بر مقدار نفوذ نهائی خاک در آبیاری جویچه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن طباطبائی؛ حسین فرداد؛ محممدرضا نیشابوری؛ عبدالمجید لیاقت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.95 K)

25 تدوین مدل ریاضی دریچه های آبگیر نیرپیک
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدجواد منعم؛ علیرضا مساح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.38 K)