عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 35

1 ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فرحناز سهراب؛ فریبرز عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.13 K)

2 ارزیابی روند توسعه آبیاری تحت فشار مطالعه موردی سیستم های اجرا شده در استان قم
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مصطفی طباطبایی امیری؛ نیاز علی ابراهیمی پاک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.36 K)

3 اصلاح سیاست و ساختار در آب و خاک هنری امکان پذیر
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عباس کشاورزی؛ حسین دهقانی سانیچ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.37 K)

4 افزایش بهره وری آب در کشاورزی آبی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فریدون کاوه؛ علی حسینی ابری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.41 K)

5 امکان پیش بینی اثرات شوری آب بر عملکرد ارقام برنج پر محصول
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رضا اسدی؛ مجتبی رضایی؛ ع یوسفی فلکدهی؛ ا اشرف زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.5 K)

6 بررسی اقتصادی شوری زدایی آب کشاورزی با استفاده از دستگاهای آب شیرین کن با تاکید بر حوضه آبریز کشف رود
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رضا تقدیسی حیدریان؛ فرهاد رشیدزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.34 K)

7 بررسی تاریخی مدیریت توزیع آب رودخانه زاینده رود و مشکلات و چالش های پیش رو
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علی بصیرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (397.64 K)

8 بررسی عوامل موثر بر میزان آب خروجی از زهکش های شبکه آبیاری و زهکشی مغان و تاثیر شیوه های بهره برداری بر آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مجید کرامتی طرقی؛ نبی الله پاسبان عیسی لو؛ عباس قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (411.8 K)

9 بررسی کار آمدی اقتصادی شبکه های آبیاری در چشم انداز تغییر مدیریت منابع آب کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ناصر بهمنش فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.63 K)

10 بررسی نارسایی های موجود و اصلاح مدیریت آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علیرضا نیک بخت شهبازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.33 K)

11 بررسی و تحلیل چالش های ناشی از مدیریت منابع آب در دشت مشهد با تاکید بر دوره گذر از سنت به مدرنیته
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
علی اصغر کدپور؛ محمد موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.55 K)

12 بررسی وضعیت بهر وری آب بر اساس شاخص CPD و BPD در شبکه آبیاری و زهکشی در خوزستان و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش آن ها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
خدیجه صانعی دهکردی؛ عمران حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.83 K)

13 بررسی و مقایسه وضعیت کیفیی زه آب کشاورزی زهکش اوشمک واقع در استان گیلان با توجه به استاندارد های ایران و جهان جهت استفاده در آبیاری اراضی کشاوورزی پایین دست
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
آسان باقرزاده؛ بهروز پیروز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.96 K)

14 بکارگیری فن آوری سنجش از دور در پایش و ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
الناز نوروزی اقدم؛ وحید کرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.37 K)

15 بهبود مدیریت توزیع آب در اراضی شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فاطمه سلحشور دلیوند؛ امیر حسین ناظمی؛ محمدرضا یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.8 K)

16 بهترین مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
میرمهدی سلیمانی؛ فریدون کاوه؛ محمدمیثم صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.42 K)

17 بهره وری مصرف آب محصولاتزراعی گدم، برنج، پنبه و ذرت در اراضی آبی دنیا و مقایسه آن با ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد اسماعیل اسدی؛ رویا عقیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.63 K)

18 تحلیل قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها (SWOT) در مدیریت آبیاری در دشت مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن نظیفی؛ اصغر باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.73 K)

19 تعیین الگوی کشت بهیه شبکه آبیاری ورامین با استفاده از مدل تحلیل سلسل مراتبی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
احمد غفاری؛ علی اصغر منتظر؛ محمد علی رحیمی جمنانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.55 K)

20 توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پریسا مهدوی؛ محمد جواد منعم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.95 K)

21 چالش های مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
غلامرضا فانی؛ علیرضا حسین زاده تبریزی؛ مرتضی فریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.9 K)

22 چالش ها و چشم اندازهای مدیریت مصرف آب کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدعلی رحیمی جمنانی؛ نجمه نیکبخت جهرمی؛ علی داداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.97 K)

23 چشم انداز توسعه روش های آبیاری تحت فشار در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ناصر ولی زاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ قاسم زارعی؛ علی کرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.36 K)

24 چشم انداز توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن دانایی فخر؛ عبدالرضا فلاح رستگار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.69 K)

25 روند توسعه و وضعیت ابیاری تحت فشار در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
کامی کابوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.72 K)