عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 77

1 آبیاری تناوبی مزارع شالیزاری با استفاده از سیلندرهای مزرعه
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
بهروز عرب زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

2 اثرات محلولپاشی Dopinix ( تولید شرکت دانش بنیان بسپار دانش سبز) بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ فاطمه توسلی لاریجانی؛ محمدزمان نوری؛ صادق حسینی ایمنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

3 اثر ارتفاع محل کشت بر پارامترهای تبدیل دو رقم بومی (طارم هاشمی) و اصلاح شده (شیرودی) برنج در شرایط اقلیمی مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (866.8 K)

4 اثر باکتری. Enterobacter sp بر برخی خصوصیات رویشی برنج در سطوح مختلف کود پتاسیم و روش تلقیح
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
خدیجه شهسوار پورلنده؛ همت اله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (889.55 K)

5 اثر تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی بر ویژگی های زراعی و عملکرد هشت ژنوتیپ برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
عیسی علی نژاد نور؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.71 K)

6 اثر ریشک زدایی بر جریان پذیری و خصوصیات پوست کنی شلتوک در پوستکن غلتک لاستیکی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی؛ محمد هادی خوش تقاضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

7 ارزیابی آلاینده ها و بقایای سموم در نمونه های برنج استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی نصیری؛ احمد اشراقی؛ منصور بهرامی؛ اسماعیل یزدان پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.39 K)

8 ارزیابی برخی لاین های امیدبخش برنج ارسالی از ایری (IRRI) با استفاده از صفات مورفولوژیک
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی اولادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ اصغر باقری؛ مجتبی آقاجانی؛ رضا وجدان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.31 K)

9 ارزیابی پذیرش سیستم مدیریت فشرده کشت برنج (SRI) و اثرات آن بر عملکرد برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

10 ارزیابی تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ های موتانت برنج طارم جلودار
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
زهرا ابراهیمی تیرکلایی؛ نادعلی باباییان جلودار؛ نادعلی باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.79 K)

11 ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین های خالص شده و امید بخش برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مجید ستاری؛ رحمان عرفانی مقدم؛ علی محدثی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

12 ارزیابی دانش فنی برنجکاران استان مازندران در کاربرد توصیه های فنی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مرتضی نصیری؛ ترانه اسکو؛ داوود پورکیا؛ ابراهیم قربان نژاد؛ لیلا زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1011.3 K)

13 ارزیابی کمی وضع موجود تحویل آب در کانال های آبیاری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی زاری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.02 K)

14 ارزیابی مزرعه ای برنج تراریخته و غیرتراریخته از جنبه تأثیر بر سلامتی انسان و محیط زیست با استفاده از مدل های ارزیابی چرخه حیات (LCA)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
سلمان دستان؛ بهزاد قره یاضی؛ الیاس مرتضوی؛ شاپور عبداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.95 MB)

15 ارزیابی ویژگی های جوانه زنی بذر برنج (.Oryza sativa L) در شرایط انباری
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
بابک درویشی؛ محمد علی رمایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (469.22 K)

16 استراتژی های کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
عبدالعلی گیلانی؛ شکراله آبسالان؛ سامی جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

17 استفاده بهینه از حشره کش ها علیه ساقه خوار نواری برنج در برداشت مجدد برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
ترانه اسکو؛ مرتضی نصیری؛ محسن عمرانی؛ نعمت الله درویش زاده؛ لیلا زارع؛ محدثه قلندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

18 اهمیت بازرگانی و قیمت منطقی در تولید پایدار برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
اسماعیل یزدان پناه؛ احمد اشراقی؛ منصور بهرامی؛ مرتضی نصیری؛ احمد فرهودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.8 MB)

19 اهمیت برگ پرچم و سایر برگ ها در عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
بهاره فضا الله پور؛ مرتضی نصیری؛ سیروس منصوری فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (817.04 K)

20 بررسی اثر EMS در برنج طارم جلودار در مرحله جوانه زنی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
زهرا ابراهیمی تیر کلایی؛ نادعلی باباییان جلودار؛ نادعلی باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (434.7 K)

21 بررسی اثرات متقابل برنج – ماهی در تولید اقتصادی و ارتقاء بهره برداری برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
طهمورث رنجبر کتی لته سوادکوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.71 K)

22 بررسی اثر بخاردهی شلتوک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برنج رقم شیرودی
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
عاصفه لطیفی؛ محسن اسمعیلی؛ فاطمه حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.13 K)

23 بررسی اثر پاربویل بر راندمان تبدیل، سالم و مقاومت خمشی سه رقم برنج محلی استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
لیلا بهبهانی؛ عبدالعلی گیلانی؛ جعفر حبیبی اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (555.39 K)

24 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مهرداد علیزاده نیاکی؛ هرمز فلاح آملی؛ داود براری تاری؛ یوسف نیک نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.02 K)

25 بررسی اثر دما، مدت زمان و دامنه فراصوت بر اندازه گرانول های نشاسته برنج به کمک روش سطح پاسخ (RSM)
مجموعه مقالات کنگره ملی برنج کشور ؛ هفدهمین همایش ملی برنج کشور
مریم اثنی عشری؛ رضا فرهمندفر؛ سینا مولائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (976.38 K)