عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 177

1 Design and implementation of a semi-closed system for fish farming on the banks of the Shatt al-Arab river, Basra governorate, Iraq
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
Arafat Rajab Ahmed
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.01 K)

2 Effect of Stocking Density and Partitioning of Rearing Period on Growth, Feed Utilization and Production of Common Carp Cyprinus carpio Raised in Floating Cages
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
Luay M Abbas؛ Nehad K. Wahab؛ Nader A. Salman؛ Kareem J. Abu-Elheni
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.01 K)

3 Impact of feeding levels on growth performance and food conversion of Acanthopagrus arabicus cultivated in floating cages
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
Nawras A. Al-Faiz؛ Abdul- Karim T. Yesser؛ Sadek A. Hussein
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.55 K)

4 Length-Weight Relationships for Eight Species of By-Catch and Discard Fishes in the Fishing Grounds of Khuzestan Coastal Waters (Northwest Persian Gulf)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
Shafa Hoveizavi؛ Babak Doustshenas؛ Gholamreza Eskandari؛ Ahmad Savari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.66 K)

5 The biology and fisheries management of the of Hilsa Shad (Tenualosa ilisha) in Iraqi Marine Waters, Northwest Gulf
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
Audai Mohamed Hasn Qasim؛ Abdul-Razak M. Mohamed
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.88 K)

6 اثرات اکولوژیکی شانه دار مهاجم بر زئوپلانکتون دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
فرشته اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.81 K)

7 اثرات بهره برداری شن و ماسه روی ماهیان خانواده CYPRINIDAE در رودخانه تجن
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
مژگان روشن طبری؛ محمد علی افرایی؛ مجید نظران؛ روناک روحانی اردشیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

8 اثرات پرورش ماهی قزل آلای رنکین کمان (oncorhynchus mykiss) در قفس بر فراوانی فیتوپلانکتون در جنوب دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
سیامک باقری؛ مرضیه مکارمی؛ علیرضا میرزاجانی؛ حجت خداپرست؛ شهرام بهمنش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.83 K)

9 اثرات زیست محیطی پرورش آبزیان در قفس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
محمود حافظیه؛ شهرام دادگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.23 K)

10 اثرات زیست محیطی پرورش ماهیان در قفس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
منصوره قائنی؛ مهسا نقیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.81 K)

11 اثرات کمبود اسید آمینه ی لایزین در جیره ی بر فاکتور های رشد و پروفیل اسید آمینه ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
مرتضی یعقوبی؛ جاسم غفله مرمضی؛ امید صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.26 K)

12 اثر تراکم کشت بر رشد، بازماندگی، و ضریب تبدیل غذایی در فیل ماهی جوان (Huso huso)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
فرخ امیری؛ نرگس جواد زاده؛ محمد یونس زاده؛ سید عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ منصور نیک پی؛ محمدرضا عیدی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (543.88 K)

13 اثر تراکم کشت بر شاخص های رشد و تغذیه ییدر کلاسه وزنی مختلف در ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
فرخ امیری؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ منصور نیک پی؛ سید عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ فرود بساک کاهکش؛ جاسم غفله مرمضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.24 K)

14 آرتمیا کلید توسعه آبزی پروری (با تاکید بر ضرورت تولید آرتمیا در کشور)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
امیر شعاع حسنی؛ حمید طالبی بید هندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.86 K)

15 ارزیابی اجمالی تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس شناور در منطقه جنوب دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
سید محمد وحید فارابی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ مهدی گل آقایی؛ محمود قانعی تهرانی؛ علی گنجیان خناری؛ کامیار غرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (430.65 K)

16 ارزیابی روند یوتریفیکاسیون در آب های حوزه جنوبی دریای خزر به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
حسن نصر اله زاده ساروی؛ فریبا واحدی؛ عبداله نصراله تباری؛ آسیه مخلوق؛ غلامرضا سالاروند؛ فرزاد الیاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.58 K)

17 ارزیابی کیفیت آب بر اساس کلروفیل a در رودخانه اروند
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
منصور خلفه نیل ساز؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یوسف میاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.43 K)

18 استفاده از صمغ ها (Gums) به منظور کاهش جذب روغن و بهبود کیفیت ناگت ماهی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
عیسی بهرامی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.25 K)

19 اصول و ضوابط مدیریت برتر (Better managment) پرورش ماهیان هامور Epinephelus coioides در قفس های دریایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
منصور شریفیان؛ فریدون عوفی؛ مهناز ربانی ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.1 K)

20 امکان استفاده از برخی عصاره های گیاهی در کنترل عوامل بیماریزا آب شور: ویبریو هارویی و ویبریو پاراهمولیتیکوس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
مجتبی علیشاهی؛ مهرزاد مصباح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.62 K)

21 امکان سنجی پرورش صدف دو کفه ای (Saccostrea cucullata) در محیط محصور شده دریایی با شرایط اقلیمی خلیج فارس (سواحل استان بوشهر)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
سید پیام قاضی؛ حامد قناعتیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (732.16 K)

22 انتخاب مکان مناسب برای توسعه پرورش ماهی دریایی در قفس در سواحل شمال غربی خلیج فارس (ایران-خوزستان)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
غلامرضا اسکندری؛ سید رضا سید مرتضایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ عماد کوچک نژاد؛ نجمه جهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.02 K)

23 انتخاب مکان مناسب جهت ایجاد کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در سواحل استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
سید رضا سید مرتضایی؛ غلامرضا اسکندری؛ منصور نیلساز؛ جاسم مرمضی؛ سیمین دهقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.56 K)

24 آینده وضعیت پرورش ماهی در قفس های دریایی با ملاحظات زیست محیطی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
علی حاجی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.65 K)

25 آندوکرینولوژی تولید مثل و کاربرد هورمون ها در تکثیر ماهیان دریایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
همایون حسین زاده صحافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.76 K)