عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 135

1 Chemical properties of aerosol, trajectories and its impact on human’s lung cell during the Middle Eastern Dust (MED) storms in Ahvaz, Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
غلامرضا گودرزی؛ عبدالکاظم نیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.07 K)

2 Marine Biotechnology in public health and food safety
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
سعید تمدنی جهرمی؛ نورا برزکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (701.6 K)

3 آبزی پروری در اقلیم منطقه جنوبی دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
محمد وحید فارابی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ رضا سیدمرتضایی؛ منصور شریفیان؛ محمود قانعی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.73 K)

4 اثرات تغییرات اقلیم بر بوم سازگان های دریایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
حلیمه دریانوردی؛ مهران لقمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.34 K)

5 اثرات ناشی از فعالیت های انسانی بر روی اجتماعات ماکروبنتوزها با تأکید بر نقش آنها در اکوسیستم های دریایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
شیوا آقاجری خزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.67 K)

6 اثر تغییرات اقلیم برتشکیل سیست داینوفلاژال (Dinoflagellates )در حوزه جنوبی دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ علیرضا کیهان ثانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.12 K)

7 اثر تغییر اقلیم بر کاهش آب دریاچه ارومیه در سال های اخیر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
مسطوره دوستدار؛ محمود رامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.24 K)

8 اثر گرمایش بر ماکروبنتوزهای خلیج فارس (بوشهر)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
مریم یزدان پناه؛ علی نصرالهی؛ محمدرضا شکری؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ آرش حق شناس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.41 K)

9 اثر میکرو پلاستیک ها بر ساختار جمعیتی باکتری های دریایی درون بسترزی در رسوبات ساحلی استان هرمزگان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
مریم یزدانی فشتمی؛ شهربانو عریان؛ محمد علی زاهد؛ مهرشاد طاهری؛ همیرا آگاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.29 K)

10 ارتباط عوامل فیزیکی و کلروفیل a با ترکیب گونه ای ماهیان کفزی در آب های دریایی هرمزگان (خلیج فارس)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
رضا صفری؛ تورج ولی نسب؛ فرهاد کریمرام؛ سعید تمدنی جهرمی؛ محمدرضا شکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (538.59 K)

11 ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر آب های زیرزمینی با استفاده از آزمون من -کندال در زیر حوضه میقان اراک
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
طاهره انصافی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.73 K)

12 ارزیابی آسیب پذیری اقتصادی بخش کشاورزی کشور از تغییر اقلیم
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
مهرناز بنی اعمام؛ ملیکا ناظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.6 K)

13 ارزیابی آسیب پذیری گونه های ماهی در صید آب های خلیج فارس و دریای عمان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی بر اساس پارامترهای جمعیتی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
امین الله تقوی مطلق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.28 K)

14 ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و تغییرات اکولوژیک زیستگاه های جزیرهای خلیج فارس و تنگه هرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
فریدون عوفی؛ مهناز ربانی ها؛ سارا اردو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.87 K)

15 ارزیابی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر صید بیست ساله میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه های اصلی ) استان هرمزگان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمد مومنی؛ محمد درویشی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ لیلی محبی نوذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.57 K)

16 ارزیابی تأثیر زیستگاه های مصنوعی (Artificial reef) بر تنوع زیستی ماهیان زینتی و مأکول در آب های ساحلی شهر بندرعباس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ عیسی کمالی؛ بهنام دقوقی؛ پرویز محبی نوذر؛ مسعود بارانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.34 K)

17 ارزیابی خطر آلودگی نفتی در رسوبات منطقه حفاظت شده حرای تیاب
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
لیلا زاهدی دهویی؛ افشین قشلاقی؛ محمد صدیق مرتضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.83 K)

18 ارزیابی فراوانی و ترکیب زباله ها در ساحل پارک والیت بندرعباس، شمال خلیج فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
مهرشاد طاهری؛ محمدعلی حمزه؛ صمد حمزه ئی؛ مازیار خسروی؛ صدیقه فراحی قصرابونصر؛ مریم یزدانی فشتمی؛ رحمان جوکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.83 K)

19 ارزیابی و تعیین اقلیم آسایش گردشگری شهر شاهرود
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
زینب فرنام؛ سمیرا چناری؛ محمدرضا یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.74 K)

20 ارزشها و فواید اکوسیستم های آبی انسان ساخت (مطالعه موردی: بررسی کیفیت آب تالاب نیشکر)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
فرحناز کیان ارثی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ مینا آهنگرزاده؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.33 K)

21 استراتژی رشد مرجان شاخ گوزنی (.Acropora spp )در آبهای پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
سیامک بهزادی؛ محمد درویشی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمد صدیق مرتضوی؛ شهرام صیدمرادی؛ حسن هاشمی؛ مجید وفادار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (538.75 K)

22 استفاده از موجودات دریایی در برابر فشارهای وارده از تغییرات اقلیمی؛ فرسایش، خشک سالی و معضلات محیط زیستی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
علی رضا راستگو؛ ایلیا اعتمادی دیلمی؛ حمیده عباسی؛ مرتضی یوسف زادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.65 K)

23 افزایش سازگاری و کاهش خطر در برابر تغییر اقلیم محلی و منطقه ای با استفاده از دانش سنتی جمع آوری آب
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
طاهره انصافی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.78 K)

24 الگوی رشد و شاخص وضعیت در برخی از ماهیان با ارزش تجاری در آب های ساحلی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
الهام نسیان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.8 K)

25 انتقال مرجان های دریایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم‌های آبی
دانیال اژدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (725.38 K)