عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 98

1 Cheklist of Phytoplankton species in the southern part of Caspian Sea
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Ali Ganjian khenari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.3 K)

2 Comparison of agar disk diffusion and microdiluation methods of solvents extracts Spirulina platensis on Streptococcus mutans
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Fatemeh Ganjian khenari؛ Maria Lourdes Hamoy Pacaldo؛ Ali Ganjian khenari؛ Reza Safari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180 K)

3 Evaluation of antibacterial activity of three extracts of Spirulina platensis on Streptococcus salivarius
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Fatemeh Ganjian khenari؛ Maria Lourdes Hamoy Pacaldo؛ Ali Ganjian khenari؛ Reza Safari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.92 K)

4 Identification of native cyanobacteria from Iran and Investigation of phycocyanin production by spectrophotometer
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Javad Khansha؛ Ehsan Etesami؛ Mostafa Noroozi؛ Mohammad Ali Amoozegar؛ Seyed Abolhassan Shahzade Fazeli
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.2 K)

5 Moving towards sustainable economy through production of omega-3 factty acids in microalgae
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Mahdi Ebrahimi؛ Naser Farrokhi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.33 K)

6 Photobioreactor Designs for Hydrogen Production by Microalgae
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Ghazal Alavi؛ Omid Tavakoli
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.38 K)

7 The effect of Spirulina platensis extracted by Ultrasound assisted method on Oral streptococci bacteria
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
Fatemeh Ganjian khenari؛ Maria Lourdes Hamoy Pacaldo؛ Reza Safari؛ Ali Ganjian khenari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.06 K)

8 اثرات افزودن آلومینیوم درمحیط کشت بر محتوای کلروفیل a و b در جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
منصوره احمدی لیوانی؛ حسینعلی خوشباوررستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (591.56 K)

9 اثر سالیسیلیک اسید بر میزان آنتی اکسیدانی میکرو جلبک Spirulina platensis
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
علی گنجیان خناری؛ زهرا عرب؛ فاطمه گنجیان خناری؛ رضا صفری؛ صادق آتشی؛ معصومه حسین زاده؛ محمدجواد بیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (602.88 K)

10 اثر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
فاطمه قلی زاده؛ محمدصابر انصاری؛ حسنا حاجاتی؛ ندا سلطانی؛ ایوب فرهادی؛ صادق کریم زاده؛ سیدمحمد علوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.79 K)

11 اثر محیط کشت های مختلف بر روی تراکم و میزان کلروفیل aسیانوباکتر آنابنا Anabaena vaginicola
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
زهرا موسویان؛ حسین اورجی؛ فاطمه خواجه پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.44 K)

12 ارزیابی اثرات سطوح مختلف سوسپانسیون میکرو جلبک کلرلا به فرانسچه های بیوشیمیایی در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
علی گنجیان خناری؛ فاطمه گنجیان خناری؛ مهدی گل آقایی؛ فاطمه تهامی؛ حمید رمضانی؛ حمید آذری؛ محمود قانعی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (411.62 K)

13 ارزیابی آلودگی رودخانه قره سو ( سد سبلان) با شاخص آلودگی پالمر و چک لیست فیتوپلانکتون
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
علی گنجیان خناری؛ فاطمه گنجیان خناری؛ رضا صفری؛ فاطمه تهامی؛ مهدی نادری؛ ابولفضل مهدوی؛ معصومه حسین زاده؛ محمدجواد بیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.17 K)

14 ارزیابی پتانسیل جلبک قهوه ای Sargassum boveanum در استحصال فوکوزانتین
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
الناز قائم فر؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.71 K)

15 ارزیابی توانایی دیاتوم Thalassiosira weissflogii در تولید اسید های چرب غیراشباع جهت مصارف پزشکی و خوراک آبزیان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
احسان اعتصامی؛ جواد خنشا؛ مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ سید ابوالحسن شاهزاده فضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (794.19 K)

16 ارزیابی تولید هیدروژن از زیست توده ریزجلبک توسط فرایندهای ترموشیمیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
مهرنوش کشاورزیان؛ امید توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (642.07 K)

17 ارزیابی رشد میکرو جلبک دونالیلا سالینا تحت تاثیر نانو ذرات آهن در شرایط آزمایشگاهی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
علی گنجیان خناری؛ آرزو معصومی احمد سرایی؛ شهرام شرفی؛ هومن شجیعی؛ معصومه حسین زاده؛ محمدجواد بیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.36 K)

18 استفاده از غذای زنده فیتوپرشین در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
معصومه علیپور؛ حمید دنیایی داریان؛ حمیده کردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (397.49 K)

19 استفاده از غلظت کلروفیل در مطالعات آبزی پروری و اکولوژیکی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ علیرضا کیهان ثانی؛ نوربخش خداپرست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.59 K)

20 استفاده از گیاهان دریایی (Seaweed) به عنوان جاذب طبیعی نیترات و فسفات
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
محمود حافظیه؛ سیدمرتضی حسینی؛ دکتر رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.03 K)

21 امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه، مواد معدنی و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium برای غذای میگو سفید غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
محمود حافظیه؛ محمد پورکاظمی؛ عباس متین فر؛ شهرام دادگر؛ منصور شریفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.32 K)

22 امکان سنجی تولید رنگ های خوراکی طبیعی توسط ریزجلبک در ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
خدیجه شکری؛ ناصر فرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.24 K)

23 انتخاب سویه مناسب ریز جلبک Arthrospira platensis و بهینه کردن رشد و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی آن بمنظور تولید صنعتی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
آزاده رحمانی؛ آیدا حمیدخانی؛ مریم ملاصلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (611.28 K)

24 آینده پژوهی فناوری اطلاعات جلبک های ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
کاظم دادخواهی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.39 K)

25 اهمیت فناوری اطلاعات در حفاظت و بهره برداری پایدار از جلبک ها و گیاهان آبزی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
کاظم دادخواهی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (921.14 K)