عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 273

1 آبزی پروری سرد آبی در آب های لب شور داخلی کشور(آخرین دستاوردها و تجربیات)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مرتضی علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (140.37 K)

2 آبزی پروری و اثرات زیست محیطی آن
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
فاطمه رضایی پیرزمان؛ نیما وحدتی راد؛ سیده زهرا سیدی؛ هانیه زرگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.53 K)

3 اثرات استرس شوری بر ساختار ساک های پیلوریک در اوزان مختلف بچه ماهیان دو تابستانه آزاد خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
سهیلا فلاح؛ صابر خدابنده؛ حلیمه رجبی؛ جمشید امیری مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.19 K)

4 اثرات القاء تریپلوئیدی در آزاد ماهیان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مهتاب قریب خانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.44 K)

5 اثرات پدیده خشکسالی بر روی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان کهگیلویه و بویراحمد
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
کورش یزدان پناه؛ محمد حسین خانجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (135.61 K)

6 اثرات جایگزینی کامل روغن ماهی جیره با مخلوط روغن های گیاهی ( روغن سویا و روغن کلزا) بر برخی از پارامترهای هماتولوژی و ایمونولوژی مرحله پار ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius , Kessler 1877)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
منصور طرفی موزان زاده؛ عبدالمحمد عابدبان کناری؛ جمشید امیری مقدم؛ سعید عابدیان کناری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.17 K)

7 اثرات رشد جلبک های پری فیتونی برروی پارامترهای کیفیت آب، میزان تولید اولیه و تولید کپورماهیان چینی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
رضوان موسوی ندوشن؛ منیر غیاث آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.32 K)

8 اثرات زنجبیل (Zingiber officinale) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مسعود حقیقی؛ غلامرضا لشتو آقایی؛ حوا فاندر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.4 K)

9 اثرات سطوح چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های سلامت مرحله پار ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler 1877)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
منصور طرفی موزان زاده؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ جمشید امیری مقدم؛ سعید عابدیان کناری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.4 K)

10 اثرات گرسنگی طولانی مدت بر ساختار ساک های پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
فاطمه منیعی؛ مسعود حیدری مزرعه آخوند؛ سهیلا فلاح؛ جمشید امیری مقدم؛ عبدالمحمد عابدیان؛ صابر خدابنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.08 K)

11 اثرات وزن بدن بر میزان بقا و مورفولوژی آبشش ماهی آزاد دریای خزر در هنگام سازگاری به آب لب شور
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
حلیمه رجبی؛ صابر خدابنده؛ سهیلا فلاح؛ جمشید امیری مقدم؛ فرشاد رحمتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.14 K)

12 اثیر آرتمیا ارومیانا(Artemia urmiana)غنی شده با اسید های چرب غیر اشباع بر رشد، بقا، تحمل شوری و ترکیب اسید های چرب لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
محمود حافظیه؛ صالح کامارودین؛ چی رز بن سعد؛ کمال مصطفی عبد ستار؛ ناصر آق؛ حمیرا حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.17 K)

13 اثیر باکتریوسینZبر جمعیت باکتریهای لاکتیک و برخی از پارامترهای شیمیایی در ماهی قزل آلای
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
شبنم بهنام؛ سیاوش سلطانیان؛ مسعود رضایی؛ رضا صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.35 K)

14 اثر تغییرات شوری بر روی بافت کلیه در کپور معمولیCyprinus carpio
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ علی رضا خوانساری؛ عبدالعلی موحدی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.48 K)

15 اثر تغییر درصد پروتئین وعده های مختلف جیره بر رشد و دفع نیتروژن کل غیر آلی در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مجید بختیاری؛ مهرداد فرهنگی؛ احمد ایمانی؛ شفق کمال؛ غلامرضا رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.28 K)

16 اثر توان باروری مولدین، بر روی درصد لقاح، روند انکوباسیون و بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1972)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
سمیه شمس پور؛ شعبانعلی نظامی؛ حسین خارا؛ حسن گلشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.2 K)

17 اثر جایگزینی کنجاله تخم پنبه ایرانی (واریته پاک) باکنجاله سویا در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
Shahram Dadgar؛ Abdul Razak Alimon؛ Che Roos B .Saad؛ Mohd Salleh Kamarudin؛ Mahmood Nafisi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.65 K)

18 اثر داروی آلبندازول در درمان هگزامیتوز ماهی قزل آلای رنگین کمان
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
حسین عصائیان؛ مسعود حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.55 K)

19 اثر دوره های مختلف گرسنگی و غذادهی مجدد بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
احمد ایمانی؛ راضیه یزدانپرست؛ مهرداد فرهنگی؛ مجید بختیاری؛ ظهیر شکوه سلجوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.6 K)

20 اثر سرب و کادمیم روی آهن محلول در خون ماهی شاه کولیChalcalburnus chalcoides
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
صدیقه داعی؛ شهلا جمیلی؛ علی ماشینچیان؛ محمود رامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (145.85 K)

21 اثر سینرژیستی بسته بندی وکیوم و نمک سود بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمایCº 4: بر اساس آزمایشات شیمیایی، میکروبی و خصوصیات حسی
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ ساناز فلاح زده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (123.67 K)

22 اثرگیاه سیر (Allium sativum) بر برخی فاکتورهای خونی (گلبولهای سفید) ماهی قزل آلای رنگین کمان درشرایط استرس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
سیده فاطمه فضل اله زاده؛ کیوان کرامتی؛ رضا پورغلام؛ هومن شجیعی؛ مریم قیاسی؛ علی اصغر سعیدی؛ محمد بینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (147.06 K)

23 اثرگیاه سیر( Allium sativum)بر برخی فاکتورهای خونی (گلبول های قرمز) ماهی قزل آلای رنگین کمان درشرایط استرس
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
سیده فاطمه فضل اله زاده؛ کیوان کرامتی؛ رضا پورغلام؛ هومن شجیعی؛ مریم قیاسی؛ علی اصغر سعیدی؛ محمد بینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.59 K)

24 اثر نمک سود سبک بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت شرایط نگهداری در یخچال: بر اساس، خصوصیات حسی، فساد پروتئینی و اکسیداسیون چربی ها
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ ساناز فلاح زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.55 K)

25 ارتباط بین کل مواد آلی و دانه بندی رسوبات بستر با فراوانی گونه ها در اجتماعات ماکروبنتوزی ساحل چالوس (جنوب غربی دریای خزر)
مجموعه مقالات کنگره علوم شیلات ؛ نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی
میثم طاولی؛ جعفر سیف آبادی؛ معصومه موسوی کشکا؛ آرش جدی؛ تکاور محمدیان؛ مصطفی مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (143.05 K)