عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هفده
موضوع آفات
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، علوم علفهای هرز ایران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج
محل برگزاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج
مدیر اجرایی دکتر شهاب منظری
دبیر علمی دکتر مسعود امیر معافی
سال برگزاری 1385
معرفی
تعداد مقالات: 933

1 Erynia dipterigena گونه ی جدیدی از قارچهای راسته Entomophthorales از ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.58 K)

2 Phoma negriana, عامل نکروز برگ ها و ساقه های مو در مغان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری؛ علیرضا جوادی؛ بی تا عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.08 K)

3 .Phytophthora carica sp nov خوشه ای جدید از شجره ی ITS با تحمل به دمای بالا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ دیوید ادوارد شوالن کوک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49 K)

4 آیا شکل تله های فرمونی در میزان شکار پروانه های نر جوانه خوار بلوط Tortrix Viridana موثر است؟
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن عسکری؛ حسن آل منصور؛ محمدرضا زرگران؛ مصطفی منصور قاضی؛ محمدحسن بریمانی؛ مهرداد تبریزیان؛ مریم عجم حسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.85 K)

5 اثرات تناوب دمایی در تولید و تجزیه آفلاتوکسین B2 و B1 , توسط قارچ Aspergillus flavus بر روی مغز پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیدحمید رضا ترابی؛ نادر حسن زاده؛ حمیدرضا زمانی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.24 K)

6 اثرات حشره کشی اسانس پنج گونه روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهانشیر شاکرمی؛ پرویز لجیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.08 K)

7 اثرات حشره کشی اسانس گیاه هنده بید Vitex pseudo- negundo Haussk Hand I.MZT روی سه گونه آفت انباری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بی بی زهرا صحاف؛ سعید محرمی پور؛ محمد هادی مشکوه السادات؛ اسماعیل فیله کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.87 K)

8 اثرات سیستم گزینش انفرادی بر مقاومت لاین های چینی کرم ابریشم در سه نسل متوالی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا صیداوی؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ علیرضا بیژن نیا؛ مانی غنی پور؛ معین الدین مواج پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (40.8 K)

9 اثرات ضد قارچی دو حشره کش سیستمیک تیودیکارب و ایمیداکلوپراید ضد عفونی کننده بذر پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود هوشیار فرد؛ تقی درویش مجنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.46 K)

10 اثرات کیفی غلظت زیر کشنده ( LC25 ) متوکسیفنوزاد بر پروتئی های بافت چربی ( Fatbody ) در شب پره Spodoptera ( .litura ( F
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوذر رستگاری؛ ب. سوبرامانیام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.86 K)

11 اثرات نحوه تنک و نوع پوشش خوشه بر پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرمای رقم خاصی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید سمیح مرعشی؛ حسین پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.56 K)

12 اثر برخی از اسانس های گیاهی بر روی رشد Penicillum digitatum و Aspergillus flavus ؛ در شرایط درون شیشه ای
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی یحیی زاده؛ رضا امید بیگی؛ حسین طاهری؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.43 K)

13 اثر برداشت نواری یونجه روی تراکم جمعیت شته سبز نخود فرنگی ( Acyrthosiphon pisum ( Harris، شته خالدار یونجه ( Therioaphis trifolii ( Monell و برخی از شکارگرهای آنها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید رخشانی؛ رحیم عبادی؛ حسین سیدالاسلامی؛ بیژن حاتمی؛ بهرام حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.42 K)

14 اثر برهمنکش شوری و خشکی خاک بر رشد پسته و بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا سعاتمند؛ ضیاء الدین بنی هاشمی؛ منوچهر مفتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (40.27 K)

15 اثر تاخیر در دسترسی به میزبان روی پارازیتسیم و طول عمر زنبور ( Trichogramma pintoi ( Hym.: Trichogrammatidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا عطاران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.14 K)

16 اثر تاریخ کاشت بر خسارت سوسکهای کک مانند در مزارع کلزای خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یداله خواجه زاده؛ علی اکبر کیهانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.06 K)

17 اثر ترکیبات شبه اکدایسونی روی دو نوع سلول حشره ای با استفاده از روش کشت سلولی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی مصلی نژاد؛ توماس سوین؛ گی اسماهه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.02 K)

18 اثر چند ترکیب مهار کننده a- آمیلاز بر روی فعالیت a- آمیلاز بزاقی سن (Graphosoma lineatum ( L. ) ( Het.: Scutelleridae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پور آباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیر منصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.23 K)

19 اثر چند عصاره گیاه داروئی و مواد موثر آنها روی قارچ های بیماریزای گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاءالدین بنی هاشمی؛ سیروس ابیوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.72 K)

20 اثر حرارت بر عملکرد پایریپروکسی فن و دیفلوبنزورون علیه سنین مختلف لاروی شب پره موم خوار بزرگ Galleria .mellonella L
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ملیحه خسروی؛ رحیم عبادی؛ حسین سیدالاسلامی؛ بیژن حاتمی؛ خلیل طالبی جهرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.6 K)

21 اثر درجات مختلف شوری و خشکی بر درصد جوانه زنی میکرواسکلروت Verticillium dahliae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا سعادتمند؛ ضیاء الدین بنی هاشمی؛ علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.32 K)

22 اثر دماهای مختلف بر خصوصیات زیستی و جدول زندگی دو گونه زنبور Praon volucre Aphidius rhopalosiphi، پارازیتوئید های شته Metopolophium dirhodum در شرایط آزماتیشگاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود عالیچی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.13 K)

23 اثر دما وزمان بر تیپ و درصد جوانه زنی تلیوسپورهای Ustilago scitaminea
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهناز تیمور زاده؛ سید علی موسوی جرف؛ مهین بانو ایزدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.09 K)

24 اثر عوامل آب و هوایی بر روی عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در منطقه جیرفت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اسماعیل راه خدایی؛ حسین پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.56 K)

25 اثر کنترل شیمیایی آفات مهم چغندر قند بر عملکرد و پارامترهای کیفی آن در شرایط رطوبتی و کود ازته متفاوت در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
روشنک قربانی؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ فرهاد موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.88 K)