عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 56

1 اثر غلطک های تثبیت شیار بر سرعت پیشروی آب در خاک های سیلتی لومی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین محمدی مزرعه؛ امیر نورجو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.54 K)

2 اثر مدیریت بقایای ذرت و عمق شخم بر عملکرد گندم آبی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری؛ علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.64 K)

3 اثر نحوه مدیریت بقایای ایستاده جو با خاکورزی بر عملکردذرت علوفه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اردشیر اسدخشویی؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.79 K)

4 ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد ماشین های برداشت سیب زمینی موجود در منطقه اردبیل
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی شهید زاده؛ علی محمد برقعی؛ سیامک عریبی اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.53 K)

5 الحاق یک دستگاه خاک نشان عمیق به گاوآهن برگردان دار به منظور اجرای عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد لغوی؛ عادل حسین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.49 K)

6 آنالیز استاتیکی و دینامیکی و طراحی دسته موتور برای یک موتور چهار سیلندر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اسعد مدرس مطلق؛ حمید احمدیان؛ بابک سخایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.01 K)

7 اندازه گیری ابعاد و سطح تصویر سیب با استفاده از سیستم دید ماشین
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کوروش عزت الهی؛ سید احمد طباطبایی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.88 K)

8 اندازه گیری بار دینامیکی وارد بر محور عقب تراکتور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
یوسف عباسپور گیلانده؛ رضا علیمردانی؛ حسین مبلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.07 K)

9 انطباق کاربردی زیرشکن کج ساق جهت خاک ورزی در مزارع کشت نیشکر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجید کاظمی نجف آبادی؛ محمد حسین رئوفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (115.52 K)

10 انگیزه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران و موانع موجود
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید مهدی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.84 K)

11 برداشت انتخابی خرمای رسیده توسط دستگاه ارتعاش دهنده با دامنه و بسامد قابل تغییر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد ابونجمی؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.88 K)

12 بررسی اثرات دما و ضخامت محصول بر خشک شدن پسته در خشک کن های صندوقی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حمید رضا گازر؛ سعید مینائی؛ محمد علی رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.25 K)

13 بررسی اثر زیرشکن بهاره بر عملکرد محصول پنبه و تراکم خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
شهرام نوروزیه؛ احمد طباطبایی فر؛ قربان قربانی نصر آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.98 K)

14 بررسی تلفات انتهای کمباین جاندیر و تاثیر سرعت پیشروی بر آن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ابوالفضل توسلی؛ سعید مینائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.04 K)

15 بررسی خصوصیات سیال شدن محصولان دانه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رضا امیری چایجان؛ محمد هادی خوش تقاضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.1 K)

16 بررسی خواص مکانیکی دانه گندم و ارتباط آن با سختی دانه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امیر حسین افکاری سیاح؛ سعید مینائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.15 K)

17 بررسی راندمان حرارتی فرایند خشک کردن شلتوک در شرایط بستر ثابت ، نیمه سیال و سیال کامل
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی صادقی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ رضا امیری چایجان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.02 K)

18 بررسی روند تحقیق و توسعه (R&D) در زمینه مکانیزاسیون کنترل آفات و بیماری های گیاهی در جهان و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرید امیر شقاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.16 K)

19 بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان مکانیزاسیون در مزارع کشاورزان نمونه استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسن صدیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.29 K)

20 بررسی مشکلات اشتغال مهندسین ماشین های کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
منا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.22 K)

21 بررسی مقاومت بازوهای کولتیواتور با استفاده از ANSYS
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پرویز احمدی مقدم؛ محمد حسن کماریزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.71 K)

22 بررسی وضعیت مکانیزاسیون منطقه شمال اهواز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نعیم لویمی؛ مرتضی الماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.94 K)

23 بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان سراب
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ولی رسولی شربانی؛ مرتضی الماسی؛ ایرج رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

24 پی نورد هیدرولیکی ده تن برای حمل چقندر قند
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید مینائی؛ حامد انسان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (99.38 K)

25 تاثیر دور موتور ، نسبت انتقال جعبه دنده و بار محوری بر عملکرد کششی و مصرف سوخت تراکتور مسی فرگوسن مدل 285
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی ملکی؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.25 K)