عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 145

1 Factors Influencing Adoption of Aeration Systems in East Azarbaijan Rainbow Trout Reaning Units: A Logit Analysis
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Ali Shahnavazi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.47 MB)

2 Impact of Tillage systems and Residue Management on Soil Earthworm Community
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Mojtaba YahyarAbadi؛ Ardeshir Asadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.09 MB)

3 IMPROVEMENT OF PESTICIDE APPLICATION EFFICIENCY AND DEPOSITION USING CHARGED DROPLETS
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Mostafaei Maynagh Buyuk؛ B. Ghobadian؛ M.R. Jahannama؛ M. Chitsaz
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7.36 MB)

4 PRESSURE-DENSITY RELATIONSHIP IN A LARGE SQUARE BALER
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
S Afzalinia؛ M Roberge
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.86 MB)

5 اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی رشاد صدقی؛ فرید امیر شقاقی؛ علی اکبر صلح جو؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ فردین رنجبر؛ محسن ساعتی؛ ایرج رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.77 MB)

6 اثرات قفل دیفرانسیل بر لغزش چرخ‌های تراکتور مسی فروگوسن 285
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
داود مؤمنی؛ برات قبادیان؛ عباس همت؛ سعید مینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.68 MB)

7 اثر بافت و درصد آهک خاک بر سایش ابزار خاک ورز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی کسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.42 MB)

8 اثر روش کوددهی (کودپاشی و کودکاری) و مقادیر کود پایه بر عملکرد سیب‌زمینی در استان همدان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری؛ محمدرضا مستوفی سرکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.77 MB)

9 اثر روش های خاک ورزی روی عملکرد آفتابگردان و حفظ رطوبت خاک در منطقه کالپوش شاهرود
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
زین العابدین شم آبادی؛ فرامرز فائزنیا؛ پرویز مهاجر میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.34 MB)

10 اثر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد گندم دیم در منطقه مراغه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جلیل اصغری میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.83 MB)

11 اثر زاویه‌ی حمله تیغه و فرکانس ارتعاش بر روی عملکرد یک نوع چغندرکن ارتعاشی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
م. رجبی؛ ا. معصومی؛ ع. همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.72 MB)

12 اثر سرعت پیشروی بر مقاومت حرکتی چرخ های لاستیکی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدجواد شیخ داودی؛ سعید مینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.86 MB)

13 ارائه مدل ریاضی برخی خصوصیات مکانیکی خوراک پودری طیور جهت استفاده در طراحی ماشین های پلت ساز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی غلامی؛ امین الله معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.93 MB)

14 ارزیابی پراکنش عمقی خاک سطحی در عملیات مختلف خاک‌ورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدجواد افضلی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ‌داودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.14 MB)

15 ارزیابی تاثیر دو گاوآهن چیزل (سوار) و برگردان دار (نیمه سوار) بر میزان مصرف سوخت و بازده کششی تراکتور مسی فرگوسن 399
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علیرضا سلطانی قلعه جوقی؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.14 MB)

16 ارزیابی تاثیر روش های کاشت کلزا بر میزان ریزش محصول در برداشت مستقیم با کمباین مجهز به سه نوع پلاتفرم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
یاسر ایزدی نیا؛ حمیدرضا قزوینی؛ سیروس فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.8 MB)

17 ارزیابی تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی و ارائه الگوی مناسب در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی جمشیدی؛ نصرت اله خادم الحسینی؛ محمدجعفر بهتاش؛ منصور غنیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.8 MB)

18 ارزیابی، طراحی مجدد و بهینه سازی مکانیزم ریزش نی در یک قلمه نیشکر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمدرضا رئیسی نافچی؛ جلیل رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.89 MB)

19 ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشینهای برداشت محصولات غده ای
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدرضا مستوفی سرکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.33 MB)

20 ارزیابی فنی بذرکارهای نیوماتیکی و مکانیکی رایج در کشت چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی خسروانی؛ ارژنگ جوادی؛ سعید طریف نشاط
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.86 MB)

21 ارزیابی کارایی سه نوع کارنده و انتخاب بهترین آنها در کاشت کلزا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
عادل واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.09 MB)

22 ارزیابی هماهنگی نیروی عضلانی پای کاربران زن برای بکارگیری پدال کلاچ در تراکتورهای MF285 و U650
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین حاجی آقا علیزاده؛ نادر فرهپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

23 ارزیابی واحد جداکننده علوفه از سیلو برای دستگاه تخلیه علوفه سیلویی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسن غفوری؛ جلیل رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (10.92 MB)

24 ارزیابی و مقایسه انواع خشک کنهای خورشیدی انگور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرید امیرشقاقی؛ حسین محمدی مزرعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.4 MB)

25 استاندارد سازی ماشین برداشت حبوبات(عدس و نخود دیم)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی کزازی؛ رضا علیمردانی؛ علیمحمد برقعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.93 MB)