عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 227

1 An ANN approach to evaluate effect of injection timing, engine speed and load on a diesel engine cylinder pressure
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Farzad Jaliliantaba؛ Barat Ghobadian؛ Gholamhasan Najafi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (759.86 K)

2 Assessment and Evaluation of potential wind energy in Savojbolagh and Taleghan Counties, Alborz province, Iran
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hiva Sadeghi؛ Reza Alimardani؛ Majid Khanali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

3 Comparison and Evaluation of Two Prediction Models for Speed, Power and Energy Density of Wind in Karaj County, Iran
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hiva Sadeghi؛ Reza Alimardani؛ Majid Khanali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 Modeling of tractive performance of Massey Ferguson tractor (MF 285) in different field conditions using artificial neural networks
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Salim Almaliki؛ Reza Alimardani؛ Mahmoud Omid
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.03 K)

5 Prognostication of fuel consumption for Massey Ferguson tractor (MF 285) by artificial neural network based modeling approach
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Salim Almaliki؛ Reza Alimardani؛ Mahmoud Omid
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.3 K)

6 اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات(LCA)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امین نیکخواه؛ سرور خرم دل؛ سعید فیروزی؛ هانی حمزه کلکناری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (696.37 K)

7 اثر پیش تیمار های مختلف ماکروویو پالسی بر پارامتر های ترمودینامیکی فرآیند خشک شدن گیاه رزماری
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رامین کیانی؛ علی متولی؛ سیدجعفر هاشمی؛ ابراهیم شهبازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (701.2 K)

8 اثر خاک ورزی حفاظتی و تناوب گیاهی برعملکرد وجمعیت علف های هرز در زراعت گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.01 K)

9 اثر خیساندن چند مرحله ای بر استحکام خمشی شلتوک نیم پخت شده
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید مهدی نصیری؛ ناصر صفر رضوی زاده؛ مطهره عبدی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (506.94 K)

10 اثر روش، سرعت و عمق خاک ورزی بر خواص شیمیایی خاک در مزارع گندم در شهرستان آق قلا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
آرمان جلالی؛ حسین نوید؛ سینا خلیل وندی بهروزیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.16 K)

11 اثرروش، سرعت و عمق خاکورزی بر عملکرد دانه وبیولوژیکی گندم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
آرمان جلالی؛ حسین نوید؛ ایرج اسکندری؛ سید باقر سیفی؛ سینا خلیلوندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.77 K)

12 اثر روش و آرایش کاشت بر عملکرد سیر در شرایط آب و هوایی همدان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.05 K)

13 اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارایی ماشین کارنده بی خاک ورز برای کشت گندم نان در جنوب خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
الیاس دهقان؛ سید محمد جواد افضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.07 K)

14 اثر فرآیند آبگیری اسمزی بر منحنی همدمای دفع رطوبت و دمای گذار شیشه ای میوه کیوی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی صادقی؛ میناالسادات برگ گل؛ سید احمد میره ای؛ میلاد فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (882.18 K)

15 اثرفیلم بسته بندی نانوکامپوزیت رس برکیفیت پس از برداشت انگور سرخ فخری
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مریم ملاحسنی؛ حجت اله بداقی؛ حمید رضا اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.42 K)

16 ارتقاء سامانه موزع یک چیزل سیدر با بهره گیری از فناوری مکاترونیک جهت کشت در کشاورزی حفاظتی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بهرام فداکار؛ محمد حسین رئوفت؛ سعادت کامگار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (855.47 K)

17 ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گندم در پاکدشت و ورامین با ارزیابی چرخه حیات
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محسن فاخردیزجی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمدحسین کیانمهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (599.67 K)

18 ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک (مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
وحید بحرپور؛ عباس روحانی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین آق خانی؛ سعید ظریف نشاط
مشاهده مقاله | اصل مقاله (748.16 K)

19 ارزیابی اقتصادی تولید گردو در شهرستان تفرش استان مرکزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
عبداله ایمان مهر؛ مجید لشگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.18 K)

20 ارزیابی اقتصادی روش های مختلف برداشت مکانیکی زیتون روغنی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی ماشاءاله کرمانی؛ شهریار کوراوند؛ مرتضی خشه چی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.06 K)

21 ارزیابی بیوگاز تولیدی از لندفیل مشهد به منظور تعیین بهترین زمان نصب تجهیزات استحصال بیوگاز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حجت مروی بهادران؛ محمدعلی اکبرنیا؛ امین نیکخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.69 K)

22 ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی الکتریکی از ضایعات صنایع قند و شکر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محسن ثقوری؛ رضا عبدی؛ محمدعلی میسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.09 K)

23 ارزیابی تاثیر دما بر روند خشک شدن محصول سیب و گلابی در خشک کن هوای داغ با بستر ثابت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی امامی؛ مجتبی ناصری؛ فاضل فاضلی؛ مصطفی پروانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.91 K)

24 ارزیابی جریان انرژی درتولیدگندم در منطقه آق قلا استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ارمان جلالی؛ محمد علی میسمی؛ سیدباقر سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (602.16 K)

25 ارزیابی خطی کارهای کاشت مستقیم رایج دراستان خراسان رضوی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد؛ صمد نظر زاده اوغاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.07 K)