عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 285

1 Effect of Nanoparticle Size on Thermal Performance of the Cylindrical Cavity Receiver
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
r loni؛ d ghobadi؛ ezzat askari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (984.85 K)

2 Thermal Performance Improvement of Hemispherical Cavity Receiver using MWCNT/ Oil Nanofluid
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
r loni؛ d ghobadi؛ ezzat askari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.14 K)

3 اثر آب مغناطیسی بر رشد دانه های گندم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی کسرایی؛ سعید زارعی؛ مائده شفیعی علویجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

4 اثرات زیست محیطی در تولید نان لواش
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کامران خیرعلی پور؛ محمد مهدی جلیلیان؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ کاظم اکبرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

5 اثر پیش تیمارهای آب گرم بر خواص کیفی و کاهش سرمازدگی انار ملس یوسفخانی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرزاد صالحیان؛ محمدهادی خوش قضا؛ اصلان عزیزی؛ آزاد عمرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (698.98 K)

6 اثر پیش فرآوری ضایعات کمپوست قارچ خوراکی (افزودن ملاس و سیلو کردن) بر کینتیک تولید گاز در طول 144 ساعت انکوباسیون با مایع شکمبه گوسفند
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
خلیل زابلی؛ سارا کلوندی؛ مصطفی ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767.5 K)

7 اثر پوشش دهی ژل آلوئه ورا و موسیلاژ بذر ریحان بر انبارداری و کیفیت میوه گیلاس رقم تک‌دانه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.74 MB)

8 اثر رطوبت ساقه بر نیروی جداسازی گل همیشه بهار
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدامین حنطه؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ محمد یونسی الموتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

9 اثر سیستم های مختلف خاکورزی بر میزان انرژی مصرفی و عملکرد آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محسن سیدی؛ جواذ حمزه ئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.34 K)

10 اثر سطوح مختلف آردی میوه سیب بر توزیع فرکانسهای طبیعی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
هادی شریفی؛ وحید رستم پور؛ اسعد مدرس مطلق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

11 اثر سوربات پتاسیم و بنتونیت سدیم-کلسیم بر کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پروین باباخانی؛ محمد سیاری؛ محمود اثنی عشری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (917.53 K)

12 اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجتبی جابری معز؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

13 اثر فشرده سازی تصاویر بر سنجش نیتروژن و ویژگی های زیست توده گندم با استفاده از یک دوربین دیجیتال
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حامد توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (946.84 K)

14 اثر مایکوریزا بر کاهش مصرف فسفر و عملکرد گندم دیم تحت سامانه های مختلف خاک ورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جواد حمزه ئی؛ احسان صیادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (450.92 K)

15 اثر ولتاژ و الکترود بر زمان فرآیند تولید کشک به روش گرمایش اهمی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کبری حیدربیگی؛ محمد حسین نرگسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (932.1 K)

16 ارائه مدل عصبی برای توان مصرفی دندانه های لاستیکی واحد کوبش آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پدرام قیاسی؛ امین اله معصومی؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

17 ارزیابی ارگونومیکی کابین تراکتور ITM399
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی کسرایی؛ عقیل مؤذنی کلات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

18 ارزیابی آزمایشی سامانه ی ذخیره سازی همزمان گرمای نهان و محسوس در سامانه های گرمایشی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدحسین رحمانی ده نوی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

19 ارزیابی استفاده فراصوت قدرتی و پراکسید هیدروژن بر ماندگاری قارچ
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مریم گنج دوست؛ محمد ابونجمی؛ حسین میرسعید قاضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

20 ارزیابی انرژی مصرفی در مزارع آفتابگردان روغنی (مطالعه موردی: شهرستان خوی)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین لطفعلی نژاد؛ ولی رسولی شربیانی؛ ابراهیم تقی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1007.88 K)

21 ارزیابی بازده کششی تراکتور مسی فرگوسن(MF285 )در عملیات شخم با انواع تیغه های زیرشکن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (914.33 K)

22 ارزیابی پارامتری مدل فنر هیستریتیک – چسبندگی خطی در شبیه سازی اجزا گسسته نشست صفحه در خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مصطفی بهرامی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ داود قنبریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

23 ارزیابی چرخه ی انرژی در تولید سیب زمینی در استان زنجان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کامران افصحی؛ مجید نامداری؛ رضا رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

24 ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روش های پردازش تصویر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سجاد مهنان؛ محمدرضا گلزاریان؛ فاطمه کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

25 ارزیابی عملکرد ساختارهای موجود در زنجیره تأمین ماشینهای کشاورزی محصول برنج در استانهای گیلان و مازندران با رویکرد مدیریت کیفیت جامع ( TQM )
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ یازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مرتضی زنگنه؛ نرگس بنائیان؛ حسین پیمان؛ مهدی خانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (835.23 K)