عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 251

1 Data Fusion Approaches as a Novel Strategy in Multivariate Analysis of Spectroscopic and Spectral Imaging Information for Non-destructive Food Microbial and Fungal Assessment
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Sahar Rahi؛ Hossein Mobli؛ Bahareh Jamshidi؛ Aslan Azizi؛ Mohammad Sharifi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.39 K)

2 ‏پیشرفت های ‏اخیر ‏در‏ تشخیص ‏تنش ‏آبی‏ محصولات ‏
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مرتضی تاکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

3 اثر ارتعاش دورانی بر نیروی کششی عملکرد خاک ورزی و بازده انرژی زیرشکن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بهروز گودرزی؛ نواب کاظمی؛ محمد امین آسودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.69 K)

4 اثر پیش تیمار ترکیبی هیدروترمال - شیمیایی بر افزایش میزان لیگنین زدایی پسماندهای جنگلی جهت استحصال بیوگاز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فاطمه رحیمی اجدادی؛ معصومه اسمعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (787.19 K)

5 اثر خاک ورزی حفاظتی بر مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در تولید گندم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
صادق افضلی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.73 K)

6 اثر رقم و تراکم بذر جو بر بهره وری انرژی و مصرف آب در تولید علوفه سبز جو در شرایط آبکشت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
صادق افضلی نیا؛ عبدالحمید کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

7 اثر سرعت پیشروی بر میزان تلفات در انواع هد کمباین کلز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جبراییل تقی نژاد؛ فیاض رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.57 K)

8 اثر سن کمباین بر روی تلفات گندم در منطقه مهران
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امیر عزیزپناه؛ رضا یگانه؛ نازآفرین شیخی؛ لطیف زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

9 اثر نسبت نبض و سطوح خلاء بر کارایی ماشین شیردوشی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدعلی به آئین؛ محمد شاکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (978.35 K)

10 احتراق در زیست توده های لیگنوسلولزی؛ خواص و کاربردها
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سینا شریفی؛ محسن سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

11 ارائه روشهای حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امید دوستی ایرانی؛ محمود رضا گلزاریان؛ محمدحسین آق خانی؛ امیرحسین نایبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

12 ارائه مدلی برای ارتقاء سیستم درجه بندی سیب گلدن دلیشز بر اساس جرم با به کارگیری روش ANFI
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
لیلا ندرلو؛ نسرین محمدی آبله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

13 ارتقاء سامانه و بهینه سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
زهرا امیری؛ مهدی نصیری؛ محمد حسین رئوفت؛ محمد امین نعمت الهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.63 K)

14 ارتقای مدیریت دانش و فرایند اطلاع رسانی در شرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با روش توسعه ی عملکرد کیفی و نظریه ی فازی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجید نامداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.82 K)

15 ارزیابی انرژی موردنیاز تولید ذرت تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
هوشنگ افضلی گروه؛ محمدرضا شفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (999.6 K)

16 ارزیابی توان و گشتاور یک موتور بنزینی با استفاده از سوخت های بنزین، CNG و LPGدر سرعت ها و بارگذاری های مختلف
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدرضا سیفی؛ زهرا قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (953.66 K)

17 ارزیابی تولید فندق از لحاظ مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسیدکربن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدیه حسامی؛ زینب رمدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.08 K)

18 ارزیابی چرخه ی حیات تولید هویج ازنظر انرژی و آلاینده های زیست محیطی، مطالعه ی موردی: استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حامد مرادی؛ مرضیه طبیبی؛ محسن سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.07 K)

19 ارزیابی خشک کن برقی چندمنظوره جهت انواع محصولات کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد وحید دستگردی؛ امید قهرائی؛ بهزاد بهرامی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.7 K)

20 ارزیابی سرویس های دورهای در طول عمر سوزن های انژکتور سیستم common rail دیزلی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجتبی فروزنده نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

21 ارزیابی سیستم آبیاری هوشمند و دستی در آبیاری چمن فضای سبز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نایب عبدالرحمانی رزکه؛ آرش محبی؛ عارف مردانی کرانی؛ هادی عبدی نصرتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.43 K)

22 ارزیابی شاخص های پایداری در محصولات باغی استان گیلان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نرگس بنائیان؛ ایرج باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.6 K)

23 ارزیابی عملکرد یک سیکلون استرماند حاوی گندم به روش دینامیک سیالات محاسباتی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ساجد نعیمی دیزجیکان؛ غلام حسین شاهقلی؛ عادل رضوانی وند فنائی؛ وحید رستم پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

24 ارزیابی فنی پمپ آب- هوای فشرده ترکیبی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سارا ساکی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ محمد صفی الدین اردبیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.03 K)

25 ارزیابی مدل های رگرسیونی و تحلیلی نیروی کشش ویژه ادوات خاک ورز اولیه در سرعت های پیشروی و عمق های مختلف
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ دوازدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کورش اندکایی زاده؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ محمدجواد جوادشیخ داودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.86 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه