عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 322

1 اثر استفاده از روش های خاکورزی حفاظتی بر عملکرد کنجد(کد مقاله 44)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
داود مومنی؛ احمد شریفی؛ صمد اسفندیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (361.35 K)

2 اثر استفاده از روش های خاکورزی حفاظتی بر عملکرد کنجد(کئ مقاله 44)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
داود مومنی؛ احمد شریفی؛ صمد اسفندیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (361.33 K)

3 اثر پیش تیمار روغن اتیل اولئات و پودر کربنات پتاسیم و آب گرم بر سنتیکهای خشک شدن زرشک(600)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ح. چاجی؛ ح. قاسم‌زاده؛ ا. رنجبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572 K)

4 اثر تردد ماشین‌های برداشت بر فشردگی خاک‌های مزارع نیشکر خوزستان(426)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علیرضا مهردادیان؛ محمد امین آسودار؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدرضا انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.28 K)

5 اثر خاک ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد(607)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رضا رحیم زاده؛ احمد شریفی؛ ارژنگ جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.87 K)

6 اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک (346)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فاطمه عباسی؛ محمدامین آسودار؛ مهدی سعادت فرد؛ خلیل عالمی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.38 K)

7 اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و دفعات عبور تراکتور بر تراکم پذیری خاک‌های شمال غرب ایران(218)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پرویز احمدی مقدم؛ آرش محبی؛ کاظم شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.26 K)

8 اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه در تناوب(595)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جلیل اصغری میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.69 K)

9 اثر سرعت پیشروی و عرض موثر شانه‌ی برش بر ریزش انتهایی و سکوی برش کمباین(جاندیر 955)(کد مقاله 348)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدعلی ابراهیمی نیک؛ نصرت‌اله خادم‌الحسینی؛ عباس مهدی‌نیا؛ نواب کاظمی؛ خلیل علمی‌سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.53 K)

10 اثر کاربرد زیرشکن بر افزایش کمی و کیفی محصول پنیه(کد مقاله 229)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جواد رضایی؛ شهرام نوروزیه؛ قربان قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (443.08 K)

11 اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتی تایر های لاستیکی (11)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدجواد شیخ ودی؛ سعید مینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.95 K)

12 اثر ماشین‌های هاک‌ورزی و کاشت بر سرعت سبزشدن و عملکرد گندم دیم(60)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ف، مهاجر مازندرانی؛ م. الف، آسودار؛ ع، شافعی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.7 K)

13 اثر مدیریت بقایای گندم بر عملکرد سیب زمینی(181)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری؛ نارنج حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.81 K)

14 اثر نوع خاک ورزی و دور آبیاری بر عملکرد و شاخص برداشت گندم(391)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ابوالفضل هدایتی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.11 K)

15 اثز ایجاد ترک‌های طولی بر روی خطوط کاشت بر سبز شدم بذر پنبه (465)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی؛ مختار میران زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.73 K)

16 ایده‌ای جدید از یک دورگر با شانه برش انعطاف پذیر برای مزارع جوی و پشته دار(395)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اسماعیل محمودی؛ علی جعفری؛ حسین مبلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.02 K)

17 ارائه روش احرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری ماشین آلات تبدیل و فراوری مواد غذایی(کد مقاله 435)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جلال برادران مطیع؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

18 ارائه مدل جدیدیبرای مدل سازی فرایند خشک شدن گلبرگهای گل آفتابگردان(554)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعدی خانی؛ جواد خزائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.2 K)

19 ارائه مدل ریاضی نرخ تبخیر برای خشک شدن لایه نازک آلبالو (Prunus cerasus L.) (148)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حامد مهرآور؛ محمدحسین کیانمهر؛ مرتضی آغباشلو؛ اکبر محمد عرب حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (543.52 K)

20 ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای سیستم کنترل خودکار خشک کن خورشیدی(481)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نیکروز باقری؛ سعید محتسبی؛ علیرضا کیهانی؛ روزبه عباس زاده؛ پیام جوادی کیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.1 K)

21 ارزیابی اثر ارتفاع برگ‌چینی بر صفات حسی چای خشک تولید شده(کد مقاله 373)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بابک صلواتیان؛ ارژنگ جوادی؛ مرتضی شهید زاده؛ بهروز علی نقی‌پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.04 K)

22 ارزابی اثر ارتفاع برگ‌چیننی بر میزان ضایعات تولید شده در طی فرآیند چایسوزی(کد مقاله 372)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید بابک صلواتیان؛ ارژنگ جوادی؛ سعید فیروزی؛ مرتضی شهید زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.12 K)

23 ارزیابی اقتصادی طرح بنگاه خدمات مکانیزه کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان نیشابور)(کد مقاله 617)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اویس محمدی؛ شاپور ظریفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.33 K)

24 ارزیابی چهارنوع آرایش شیاربازکن و ضمیمه ردیف تمیزکن ردیفکار ذرت در یک سیستم خاک ورزی حفاظتی(28)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نسیبه ثانوی شیری؛ محمد حسین رئوفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.86 K)

25 ارزیابی چهار نوع مکانیزم سمپاشی در گندم(484)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علیرضا قائمقامی؛ نصرت الله خادم الحسینی؛ نعیم لویمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.46 K)