عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری اول
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات، دانشکده بهداشت، دانشکده دامپزشکی و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج
مدیر اجرایی دکتر دواچی
دبیر علمی دکتر دواچی
سال برگزاری 1347
معرفی
تعداد مقالات: 34

1 اثرات سه اسانس گیاهی رو فعالیتهای زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobrchus maculatus F
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهاشیر شاه کرمی؛ پرویز لچینانی؛ لیلا پورحسینی؛ مجید جوادی علمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.97 K)

2 استفاده از حشره کشهای جدید در مبارزه با آنوفلهای ناقل مالاریا در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد صمیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.31 K)

3 اصول مبارزه تلفیقی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس دواچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (119.08 K)

4 آفات مهم قیسی دماوند و راه مبارزه با آنها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عطا اله سبزواری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.86 K)

5 آمار در دفع آفات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حسن مهدوی اردبیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.71 K)

6 اندازه گیری باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالکریم مرتضویها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.7 K)

7 باکتریوز بگونیا در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریور اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.4 K)

8 بررسی اثر اشعه گاما و دوماده عقیم کننده شیمیایی روی کارادرینا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.36 K)

9 بررسی اثر بعضی از سموم علف کش در کنترل علفهای هرز زراعت برنج شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاء الدین رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.59 K)

10 بررسی بیولوژی، اکولوژی و مبارزه پروانه فری zeuzera pyrina l در کرج و شمیرانات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (546.5 K)

11 بررسی زمستان گذرانی کرم خاردار در نواحی پنبه خیز شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.92 K)

12 بررسی و تعیین نژادهای فیزیولوژیکی زنگهای غلات در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی بامدادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.05 K)

13 بیماریهای انسان و دام منتقل بوسیله بندپایان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.98 K)

14 بیماریهای قارچی حبوبات ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود اخوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.59 K)

15 بیماریهای ویروسی بقولات ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
داریوش دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.67 K)

16 پیدایش نژاد جدیدی از قارچ عامل سفیدک دروغی توتون peronospora tabacina adam در شمال ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
قوام الدین شریف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.74 K)

17 دترژانها در برنامه های مبارزه با لارو آنوفل
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامحسین ثنائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (131.74 K)

18 رابطه احتمالی نماتود مرکبات tylenchulus semipenetrans cobb با زوال درختان مرکبات جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
کرامت الله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.67 K)

19 رفتار زنبوران عسل در آب و هوای خیلی گرم و راههای وارد کردن صنعت زنبورداری بطور دائم در واحدهای کشاورزی استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.49 K)

20 زیست شناسی و طرز مبارزه با سوسک شاخک بلند رزاسه osphranteria coerulescens
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
شریفی شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.62 K)

21 زنجیره های چغندرقند در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.52 K)

22 علل طغیان موش مغان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
فیروزه تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.03 K)

23 فعالیتهای حشره شناسی در دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد مثقالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.4 K)

24 فوزاریوم پژمردگی خربزه در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.21 K)

25 قرنطینه نباتی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.04 K)