عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 438

1 Effect of blade vibration on mulch tillage performance in silt clay loam soil
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بهروز گودرزی؛ محمد امین آسودار؛ نواب کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.59 MB)

2 آب شیرین کن خورشیدی با پیش گرمایش مایکروویو
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حمید خفاجه؛ احمد بناکار؛ محمدهادی خوش تقاضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (677.9 K)

3 اثر اندازه محصول بر ویژگی های مکانیکی و بافت داخلی کدو
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
آرش حاجی صادقیان؛ عباس همت؛ مسیح نصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.22 K)

4 اثر بسامد و طول زمان ارتعاش بر جداسازی مکانیز میوه رسیده سه رقم پرتقال و دو رقم نارنگی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد حسین موذنی؛ محمد لغوی؛ محمد حسین رئوفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (806.79 K)

5 اثر خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوب با پنبه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
صادق افضلی نیا؛ علیداد کرمی؛ سید منصور علوی منش؛ محمدعلی به آیین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.91 K)

6 اثر خاک ورزی حفاظتی بر میزان مقاومت به نفوذ و رطوبت خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
آرمان جلالی؛ اصغر محمودی؛ مصطفی ولی زاده؛ ایرج اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.74 MB)

7 اثر خاک ورزی حفاظتی و تناوب گیاهی بر عملکرد گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (346.48 K)

8 اثر درصد همپوشانی مجموعه های فازی بر روی شاخص خاک در شهر آبیک استان قزوین
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
لیلا ندرلو؛ فریدون سرمدیان؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید؛ حسین جوادی کیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.35 K)

9 اثر روش های مختلف خاک ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسینعلی شمس آبادی؛ علیرضا طاهری راد؛ سرور خرم دل؛ امین نیکخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.46 K)

10 اثر نیم پخت کردن بر مقاومت شکست دانه برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید مهدی نصیری؛ علی محمد شیرزادی فر؛ جمیله شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693 K)

11 اثر نوع محلول شستشو، دمای خشک کردن و انبارمانی بر سفتی بافت خرما
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
عیسی حزباوی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.44 K)

12 اختلالات اسکلتی عضلانی، انرژی مصرفی و هزینه های کارگران شالی کار گیلانی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امین نیکخواه؛ زینب کوگیر چگینی؛ ارمغان کوثری مقدم؛ سیدحسین پیمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (957.73 K)

13 ادغام الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار نشست چرخ محرک در اثر لغزش، بار و سرعت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حمید تقوی فر؛ عارف مردانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (675.27 K)

14 ارائه روش کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکار کردن شناسایی تصویری گیاهان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمودرضا گلزاریان؛ فاطمه صادقی؛ نرگس قانعی؛ فاطمه کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

15 ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی ضریب نفوذ حرارتی دانه و مغز دو رقم پسته
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علیرضا سالاری کیا؛ محمدحسین آق خانی؛ محمدحسین عباسپور فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

16 ارزیابی CO2 خروجی و مدل سازی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد ذرت بذری و دانه ای در پارس آباد مغان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی فرجام؛ محمود امید؛ اسدالله اکرم؛ ضرغام فاضل نیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.84 K)

17 ارزیابی اثرات زمان های مختلف دیسک زنی بعد از سمپاشی با علف کش خاک مصرف در مبارزه با علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کریم گرامی؛ کیهان شرافتی؛ حمیدرضا گازر؛ هومن شریف نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.61 K)

18 ارزیابی ارتعاش موتور دیزل 6 سیلندر با استفاده از سوخت مغناطیس شده
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سبا درویشی؛ رضا حسن بیگی؛ برات قبادیان؛ میثم عباسی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (665.06 K)

19 ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدنی کارگران باغ سیب با روش اوواس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پیمان خرم شکوه؛ مهدی کسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (486.79 K)

20 ارزیابی ارگونومیکی وضعیت کاری کارگران شاغل در نخلستان های شهرستان اهواز با روش REBA
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد الباجی؛ محمدجواد شیخ داوودی؛ احمد مستعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.11 K)

21 ارزیابی ارگونومیکی وضعیت های کاری کارگران شاغل در نخلستان ها در عملیات آرایش و پوشش خوشه خرما با روش REBA
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد الباجی؛ محمدجواد شیخ داوودی؛ احمد مستعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.63 K)

22 ارزیابی اقتصادی روش های برداشت برنج در استان گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید حسین پیمان؛ جعفر عزیزی؛ منوچهر پژوهنده؛ امین نیکخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.05 K)

23 ارزیابی آلایندگی صوتی روتیواتور تیغه دندانه ای از لحاظ ارگونومی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بهزاد نوری؛ مرتضی قاری؛ رضا یگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.64 K)

24 ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذ سنجی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدرضا بیاتی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ افشین ایوانی؛ فوژان بدیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (842.95 K)

25 ارزیابی انرژتیک کشت نخود دیم و بررسی شاخص های انرژی و اقتصادی آن در استان های کرمانشاه و همودان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امیر همتیان؛ امیرعباس بختیاری؛ محسن مرادی پور؛ ابراهیم زارعی شهامت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.95 K)