عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 165

1 A machine vision-based system for measuring the chromatic parameters of bell pepper using artificial neural networks
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Khaled Mohi-Alden؛ Mahmoud Omid؛ Mahmoud Soltani Firouz؛ Amin Nasiri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.61 K)

2 Computational Fluid Dynamics Simulation of Air Flow Around Grasshopper
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani؛ Ali Jafari؛ Ali Hajiahmad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.71 K)

3 Design of seed counter with photocell sensor and weight measuring capability
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hossein Alinia Bengar؛ Ehsan Alinia Bengar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (816.73 K)

4 Determination of some mechanical properties of parsley stems related to design of processing machines
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Mohammad Hosseinpour-Zarnaq؛ Saeid Minaei؛ Alireza Mahdavian؛ Mohammad Hadi Khoshtaghaza
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

5 Development of a new mechanism for uniform distribution of fines in a small-scale silo
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Dariush Zare؛ Arash Moghadami-Nourmohamadi؛ Richard. L. Stroshine
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.91 K)

6 Energetic and economic assessment of electrocoagulation-flocculation process for separation of microalgae biomass
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Heydar Mohammad Ghasemnejad Maleki؛ Morteza Almassi؛ Saeid Minaei
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

7 Monitoring and controlling the incubation process using the Internet of Things system
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hossein Roshan Ghiyasi؛ Ali Haji Ahmad؛ Soleiman Hosseinpour؛ Ali Jafari؛ Hossein Mousazadeh؛ Amir Hossein Asadollahzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.85 K)

8 Potential distribution and sensitivity map in ECT systems based on finite element method
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hossein Mousazadeh؛ Nazila Tarabi؛ Jalil Taghizadeh-Tameh؛ Ali Kiapey؛ Farzad Mohammadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.31 K)

9 اثر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژی و پروتئین برنج نیم پخت شده
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
زهرا حمزوی؛ سید مهدی نصیری؛ داریوش زارع؛ محبوبه فضایلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.95 K)

10 اثر پیش تیمار فراصوت بر ساختار و بافت میوه های موز، کیوی و توت فرنگی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
غزل مهراد؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد حجتی؛ شعبان قوامی جولندان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.3 K)

11 اثر حضور پسماند لیگنوسلولوزی گیاه نیشکر و تفاله چای سیاه بر فرایند تصفیه زیستی فاضلاب شهری در سیستم راکتور هضم بی هوازی ناپیوسته
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجید رسولی؛ حسین بابایی؛ بهنام عطاییان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (695.23 K)

12 اثر رطوبت نسبی بر ضریب انتقال حرارت همرفتی جت های برخوردی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین رضائی؛ مرتضی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

13 اثر سوپر جاذب بر تراکم خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نازنین شریفی؛ مجتبی جابری معز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.67 MB)

14 اثر نشست ریزگردها بر توان سلول های فتوولتاییک، مطالعه موردی: شهرستان ایلام
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رحمت اله محبوب؛ کامران خیر علی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

15 اثر نصب گاورنر برقی بر روی یک دیزل پمپ کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجتبی فروزنده نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (666.86 K)

16 ارائه و ارزیابی دستگاه پوست گیر سیر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.33 K)

17 ارزیابی پتانسیل انرژی باد به منظور امکان سنجی استفاده از آن جهت احداث نیروگاه بادی در شهر خرم آباد
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
موحد سپهوند؛ حسین مبلی؛ مجید خانعلی؛ محمد شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.61 K)

18 ارزیابی چرخه زندگی تولید پسته به منظور بھینه سازی انرژی مصرفی و شاخص ھای زیست محیطی در استان قم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
میثم احمدی جوشقانی؛ محمد قھدریجانی؛ بابک بھشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.91 K)

19 ارزیابی روش های خندان کردن پسته و تاثیر آن بر خواص شیمیایی محصول طی زمان انبارمانی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
هوشنگ افضلی گروه؛ نجمه سلیمانی؛ فرشته سلاجقه؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.16 K)

20 ارزیابی سامانه ضد تگرگ شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین در تولید زردآلو با رویکرد تحلیل انرژی-اقتصادی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرید تمهیدی؛ اشکان نبوی پله سرائی؛ محمد قهدریجانی؛ علیرضا نوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (793.53 K)

21 ارزیابی عملکرد سامانه توموگرافی امپدانس الکتریکی تحت یک استراتژی سنجش ابتکاری برای پایش دوفاز سیال دوفازی جامد-مایع
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نازیلا طربی؛ حسین موسی زاده؛ علی جعفری؛ جلیل تقی زاده طامه؛ علی کیاپی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.42 K)

22 ارزیابی عملکرد یک خشک کن کنترل آتمسفر و مقایسه آن با سیستم نرمال
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حامد همایونفر؛ رضا امیری چایجان؛ حسن ساری خانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

23 ارزیابی فرایند جداسازی فاز جامد از سیال به کمک جداساز نیمه پیوسته-مطالعه موردی جداسازی پالپ از سیال حاوی پکتین
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
شفیع رحمتی؛ علیرضا مهدویان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.2 K)

24 ارزیابی یک پاشنده فنجانی دوار و تولید قطره به منظور استفاده در سامانه های نمک زدایی از آب های شور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
شهداد کامفیروزی؛ شیوا گرجیان؛ برات قبادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.21 K)

25 ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت بذر هیبرید ذرت در کمباین بلال چین خودرو و روش مرسوم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جبرائیل تقی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (679.89 K)