عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 119

1 Nuclear techniques in soil water and nutrient management
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.3 K)

2 The role of nuclear techniques in preserving soi
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.08 K)

3 اثرات اشعه گاما بر محصولات زراعی
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ادیبه اطمینانی؛ فایقه اطمینانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.22 K)

4 اثر پرتوتابی اشعه گاما، الکترون و توکسین بایندر تجاری میل باند بر ترکیبات خوراک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با آفلاتوکسین B
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سعید حسن پور چشمه؛ غلامرضا شاه حسینی؛ شعبان رحیمی؛ امید فانی مکی؛ رضا فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (543.81 K)

5 اثر پرتودهی بر مواد بسته بندی محصولات غذایی
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
غلامرضا مصباحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (600.76 K)

6 اثر پرتو گاما بر آنزیم های کبدی اسب
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
کمال شفائی؛ عباس زارع؛ فرحناز معتمدی سده؛ ابولفضل اکبری؛ داریوش فخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (554.24 K)

7 اثر پرتو گاما بر کنترل شپشه آرد :Tribolium confusum Duval (Col Tenebrionidae)
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ستاره محمدسلیم؛ مهرداد احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.72 K)

8 ایجاد تحمل به تنش شوری با استفاده از موتاسیون و کشت بافت در موز ارقام کاوندیش و والری
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ بهنام ناصریان؛ ابراهیم سابکی؛ منصور صوفی؛ ابراهیم لطیفی خواه؛ صاحبداد حبیبی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

9 ایجاد تنوع و القاء زودرسی در پنبه توسط پرتو گاما
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
کامران مظفری؛ مسعود رحیمی؛ علی اکبر اسدی؛ حمیدرضا مهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (478.78 K)

10 ارزیابی تحمل به شوری لا ین های موتانت برنج نسل چهارم (M4 )حاصل از پرتوتابی رقم طارم محلی با اشعه گام
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
لیلا باقری؛ الهیار فلاح؛ ابراهیم مقیسه؛ رحیم امیری خواه؛ طاهره آصفی؛ اسفندیار فرهمندفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.54 K)

11 ارزیابی روش های حرارت دهی و پرتودهی در تهیه ماده تست توبرکولین (PPD) بیماری سل دامی
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
غلامرضا شاه حسینی؛ نادر مصوری؛ علی اکبر محمدی؛ کیوان تدین؛ مرتضی یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.46 K)

12 ارزیابی لاین های موتانت برتر پنبه حاصل از پرتوتابی با اشعه در مقایسه با ارقام تجارتی کشور
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
یعقوب سیدمعصومی؛ حسین کربلائی خیاوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (468 K)

13 استفاده از اشعه گاما در ایجاد موتانت غیربیماری زا به منظورکنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در شرایط مزرعه
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ مهیار میرمجلسی؛ محمد بابایی؛ رامین محمدی؛ عادل قدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.6 K)

14 استفاده از القای جهش با پرتو گاما جهت افزایش فعالیت اگزوگلوکانازی قارچ تریکودرما با با هدف ارتقای پتانسیل مایکوپارازیتیسم علیه عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی کلزا
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
تبسم ناصری پور؛ سعید نصراله نژاد؛ سمیرا شهبازی؛ کامران رهنما؛ مهدی بهگر؛ عبداله بهاروند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (841.73 K)

15 استفاده از انرژی تابش یونیزان برای تبدیل زیست توده به بیوسوخت اتانول
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فریور حریری؛ محسن صفی خانی؛ میریعقوب هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (748.55 K)

16 استفاده از پرتو الکترون به منظور افزایش ارزش غذایی محصولات فرعی پسته جهت تغذیه دام
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی بهگر؛ پروین شورنگ؛ مرضیه حیدریه؛ کمال الدین شفائی؛ غلامرضا شاه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.25 K)

17 استفاده از پرتو تابی با اشعه گاما به منظور افزایش فعالیت پکتینازی قارچ تریکودرم
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
عادله محمدی؛ سمیرا شهبازی؛ مهدی بهگر؛ حامد عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (628.1 K)

18 استفاده از پرتوتابی گاما جهت افزایش تولید الیزین در باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
پروین شورنگ؛ علی اصغر صادقی؛ فرحناز معمتدی سده؛ محمدطاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.69 K)

19 استفاده از پرتودهی در تولید جمعیت تمام ماده ماهیان آزاد و خاویاری
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
غلامرضا شاه حسینی؛ علیرضا نیسی؛ مهدی سلطانی؛ علی طاهری میر قائد؛ سید ولی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (526.69 K)

20 استفاده از پرتو گاما در القای مادهزایی میوزی در تاسماهی شیپ Acipenser nudiventris
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
غلامرضا شاه حسینی؛ محمد پور کاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ مهدی سلطانی؛ شهروز برادران نویری؛ علیرضا نیسی؛ رضا فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.75 K)

21 استفاده از تکنیک پرتودهی اشعه گاما به منظور افزایش پتانسیل کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
تبسم ناصری پور؛ سمیرا شهبازی؛ سعید نصراله نژاد؛ کامران رهنما؛ مهدی بهگر؛ معصومه حاتم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (878.46 K)

22 افزایش زیست تخریب پذیری پلیمرهای کیتوسانی با استفاده از موتانت های پرتو دیده قارچی
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سمیرا شهبازی؛ مهدیه سادات قاسمی؛ حامد عسکری؛ الهه کوثری؛ علی عموزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (591.03 K)

23 افزایش فعالیت آنزیم های کیتیناز در جدایه های موتانت قارچTrichodrma harzianum با استفاده از القای موتاسیون با پرتو گاما
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
عبداله بهاروند؛ سمیرا شهبازی؛ حمیده افشارمنش؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

24 القا جهش با استفاده از پرتو گاما به منظور اصالح رنگ بذر در ارقام لوبیای سیاه
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بهنام ناصریان خیابانی؛ محمدرضا بی همتا؛ هادی فتح الهی؛ منصور نوری؛ مهدی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (585.58 K)

25 امکان سنجی استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم- 7در برآورد توزیع مجدد خاک در دو شرایط اقلیمی ایران
مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ؛ چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مارال خدادادی؛ منوچهر گرجی؛ معین مفتاحی؛ علی سامانی بهرامی؛ علی کشاورز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.56 K)