عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 378

1 An Application of the Two-Regime Threshold Vector Error Correction Model to Analyze Asymmetric Price Transmission of Milk in Zanjan Province of Iran
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
M. Ghahremanzadeh؛ M. Ainollahi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.78 K)

2 A review of Food Security Policies, Programs and Activities in Malaysia
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Afsaneh Farhadian؛ Homayon Farhadian
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.15 K)

3 Examining Subsidy Polices on Maize Production in Iran (Panel Data approach)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Negin Hosseingholizadeh؛ Jafar Haghighat؛ Rassul Mohammad rezaei
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

4 آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی؛ عذرا جوان بخت؛ ناصر شاهنوشی فروشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

5 آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر تراز تجاری بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی-؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان بخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

6 اثرات رفاهی گذار تغذیه ای شکر در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
رسول افشار تبار؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (937.14 K)

7 اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
الهام عبدی؛ وحید عزیزی؛ شکوفه سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.71 K)

8 اثر آزاد سازی تجاری بر اشتغال در زیربخش های کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
صدیقه نبی ئیان؛ فرحناز شهریاران؛ آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشر آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.46 K)

9 اثر بی ثباتی صادرات بر تقاضای نیروی کار در زیربخش های کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حسین مهرابی بشرآبادی؛ آسیه عزیزی؛ فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی ئیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.99 MB)

10 اثر پذیری ریسک تولید محصولات کشاورزی از حق بیمه دریافتی و غرامت پرداختی (مطالعه موردی: زیر بخش دام)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.44 K)

11 اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد ذرت در استان قزوین
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مریم گلباز؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (954.46 K)

12 اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
احمد خانلری ریکنده؛ محمد جواد مهدی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.92 K)

13 اثر تغییر تکنولوژی بر بهره وری کل عوامل تولید محصول پنبه در استان خراسان رضوی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ابراهیم انسان؛ سعید یزدانی؛ نازیلا محتشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1021.71 K)

14 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سهیلا عامری؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ ملیحه کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.46 K)

15 اثر هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر میزان انتشار آلودگی در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سیمین خرمی مقدم؛ جعفر عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (803.02 K)

16 ارائه الگوی استراتژی زنجیره تامین صنایع لبنی ایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمدهاشم موسوی حقیقی؛ محمد نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

17 ارائه الگوی پیش بینی قیمت خرده فروشی میگو و ماهی قزل آلا در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مهرنوش عبداللهی؛ محمد نظری؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ نیلوفر قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (926.4 K)

18 ارائه راهبردهای مختلف مدیریت مصرف آب کشاورزی مبتنی بر مولفه های پایداری در دشت سیدان - فاروق
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
اسماعیل فلاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (944.26 K)

19 ارائه مدل مناسب جهت پیش بینی پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین تولید کنندگان دانه های روغنی (شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
پیمان فلسفی؛ سمیه جنگ چی کاشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.04 K)

20 ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و تولید محصول گوجه فرنگی در شهرستان مرند
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
رشید نقدی بناب؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (860.67 K)

21 ارزیابی آثار رفاهی ناشی از تحقیق و توسعه در جهت افزایش تولید خرما
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
علی اکبر باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.43 K)

22 ارزیابی اثر بیمه محصولات کشاورزی بر تثبیت درآمد کشاورزان مطالعه موردی باغداران بادام شهرستان تیران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
هاجر حیدرپور؛ محمد خالدی؛ محسن شوکت فدایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (473.09 K)

23 ارزیابی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مجتبی نیک زاد؛ وحیده انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

24 ارزیابی اقتصادی روش های برداشت برنج در استان گیلان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
منوچهر پژوهنده؛ جعفر عزیزی؛ سید حسین پیمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

25 ارزیابی اقتصادی شبکه های آبیاری قطره ای برای انگور کاران مطالعه موردی: شهرستان دنا
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مجید احمدی؛ عباس دهقان؛ جواد شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (861.16 K)