عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 258

1 اثرات اقتصادی اجرای طرح تسطیح لیزری در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.66 K)

2 اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم برکشاورزی استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سکینه مومنی؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

3 اثرات حذف یارانه سوخت بر قیمت تمام شده برنج: مطالعه موردی برنج کامفیروز
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مسعود مبصری؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.47 K)

4 اثرات خسارات ناشی از سیل بر تولیدات بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
قاسم نوروزی؛ مهسا تسلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.3 MB)

5 اثرات رشد اقتصادی و تجارت آزاد برکیفیت محیط زیست ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد واعظ برزانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ بهروز صادقی عمروآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.69 K)

6 اثرات سرریز نوسانات قیمت محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی بازار مرغ)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
رضا مقدسی؛ پریسا خلیق خیاوی؛ هانیه یوسفی؛ بهروز اسکندرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.04 K)

7 اثرات غیر خطی نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عصمت مجرد؛ محمود صبوحی؛ ملیحه کوهستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.91 K)

8 اثرات متغیرهای نهادی بر توسعه پایدار کشاورزی و کاهش آلودگی هوا کشورهای خاورمیانه و آفریقا
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
بهروز صادقی عمروآبادی؛ هادی امیری؛ حسین روح الهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (668.5 K)

9 اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فاطمه استخری؛ مهرنوش میری؛ محمد حسن طرازکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.3 K)

10 اثر کاهش یارانه حامل های انرژی بر تقاضای خانوارهای شهری و روستایی در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مریم مسگر؛ نعمت اله موسوی؛ بهاء الدین نجفی؛ زکریا فرج زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.6 K)

11 اثرگذاری تمایلات اخلاق گرایانه افراد در ارزش گذاری محیط زیست بررسی موردی :پارک جنگلی شهید زارع ساری
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
قاسم لیانی؛ حامد رفیعی؛ سجاد محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.39 K)

12 اثر نرخ ارز بر میزان رقابت‌پذیری محصول استراتژیک گندم در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
الهام دربندی؛ صادق خلیلیان؛ فاطمه رسولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.68 K)

13 ارائه الگوی پیش بینی مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران (مطالعه موردی: سد امیرکبیر)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سمانه عابدی؛ سعید یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (731.96 K)

14 ارزیابی آثار هزینه های مبادله بر ورود کشاورزان به بازارهای مالی استان گلستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سینا احمدی کلیجی؛ علی دریجانی؛ ابراهیم حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (465.71 K)

15 ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

16 ارزیابی اقتصادی تاثیرات مکانیزاسیون در تولید گندم
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
لیلا حیدری چپانه؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا مقدسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.25 K)

17 ارزیابی برنامه چهارم توسعه در زیربخش دام و طیور و بررسی نقش بانک کشاورزی در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عباس خدابخشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.06 MB)

18 ارزیابی خطوط فقر مطلق استان های کشور با ترجیحات ابراز شده
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
نورمحمد آبیار؛ حبیب الله سلامی؛ احمد فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (861.98 K)

19 ارزیابی سیاست های مقابله با خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ناهید میرزایی؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (642.97 K)

20 ارزیابی عملکرد اقتصادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان مازندران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سمیه ابوالحسنی یاسوری؛ صادق خلیلیان؛ رسول آمی سما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.25 K)

21 ارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیشبینی قیمت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ملیحه بکشلو؛ ولی بیرم نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.94 K)

22 ارزیابی کارآیی انرژی در محصول پسته با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و محتوای انرژی نهاده‌ها
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عادله اسمعیلی دستجردی‌پور؛ حسین مهرابی بشرابادی؛ علیرضا رهبر دهقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.37 K)

23 ارزش کاهش آلودگی زیست محیطی رودخانه آجی چای تبریز از منظر شهروندان تبریزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
صدیقه هاشمی بناب؛ حامد رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.22 K)

24 ارزشگذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست: مطالعه موردی منطقه گردشگری تفتان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمود ریگی گوهرکوهی؛ علی دهقان هراتی؛ محمدرضا زارع مهرجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.42 K)

25 ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی برنامه های کاهش مصرف سموم شیمیایی: مطالعه موردی در شهرستان مرودشت(کاربرد ارزش گذاری مشروط)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مهری داریونی؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.66 K)